Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Programa pràctic

a) Seminaris

Objectius
Familiaritzar-se amb la terminologia dermatològica i amb la seqüència diagnòstica habitual de les malalties dermatològiques mitjançant la utilització de material iconogràfic. Afavorir la seva participació en l’elaboració d'un diagnòstic diferencial, proposant un esquema racional d’exploracions complementàries que permetin establir un diagnòstic definitiu. Aprofundir en els coneixements de les classes teòriques, destacant els aspectes més nous i relacionats amb altres àrees de la medicina.

Estructura

1. Tècniques diagnòstiques a Dermatologia. Dermatopatologia bàsica
2. Els top “10” a la Consulta Dermatològica.
3 Actitud diagnòstica i terapèutica davant una alopècia.
4. Dermatologia pediàtrica.
5. Diagnòstic diferencial de les lesions vesículo-ampul·loses.
6. Diagnòstic diferencial del malalt amb pruïja.
7. Diagnòstic diferencial de malalties de les mucoses.
8. Manifestacions cutànies de les malalties sistèmiques.
9. Lesions cutànies pigmentades.
10. Carcinonogènesi cutània. Fotoprotecció.

 

b) Pràctiques

Objectius

Els alumnes poden i han de preguntar sobre les lesions cutànies que observen, guardant la discreció adequada durant el moment de la visita. El metge adjunt i el resident de Dermatologia són responsables de donar les explicacions pertinents.

L'estudiant ha de familiaritzar-se amb maniobres exploratòries com la vitropressió, el gratat de les lesions, l’examen directe amb KOH, l’examen amb llum de Wood, l’obtenció de mostres per cultius microbiològics i citologia i la realització de biòpsies cutànies amb punch i en fus. També ha d'observar com es realitza una electrocoagulació, una crioteràpia o un legrat (curetatge).

Tanmateix hauran de familiaritzar-se amb les diferents metodologies diagnòstiques (proves epicutànies, proves de fotobiologia) i terapèutiques (fototeràpia, Cirurgia dermatològica bàsica). Durant la rotació a les consultes ha de suggerir quins vehicles utilitzaria per a tractar cada dermatosi segons la seva morfologia i localització, així com els principals grups de principis actius tòpics (antibiòtics, antifúngics, corticoids, emolients, queratolítics i solucions astringents).

 

Estructura
Cada grup de pràctiques està format per un total de 14 alumnes. El número d’hores de pràctiques clíniques programades és de 30 hores per alumne. Els alumnes s'incorporen a l’equip assistencial i visites a les àrees específiques (consulta externa general, comitè de tumors cutanis, dispensari de dermatologia pediàtrica , fotobiologia, clínica de contacte i cirurgia dermatològica). Els alumnes poden i han de preguntar sobre les lesions cutànies que observen, guardant la discreció adequada durant el moment de la visita. El personal mèdic del Servei de Dermatologia és responsable de donar les explicacions pertinents.

 

Sessions amb Format de “Ensenyament en base a la resolució de problemes”

A partir de 9-10 històries clíniques seleccionades, incloent imatges clíniques, es planteja un problema clínic diagnòstic i/o terapèutic. Els alumnes han de preparar i cercar la informació necessària en 4 dels casos  per a resoldre els problemes plantejats. Han d’establir el diagnòstic diferencial i la resposta a les preguntes plantejades. Es seleccionen temes pràctics de patologia dermatològica freqüent.  S'estableix una discussió entre els alumnes i el professor, discutint conceptes pràctics sobre cada cas concret.

Sistema d'avaluació

L’avaluació es realitza mitjançant un examen mixte, que consta de preguntes d'elecció múltiple tant teòriques com pràctiques (imatges clíniques) i l’interès i activitats desenvolupades durant el període de pràctiques (veure pàgines 3 a 5).

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès