Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Programa teòric (Lliçons teòriques)

Secció X. Manifestacions cutànies de les malalties sistèmiques. Vasculitis. Panniculitis. Connectivopaties. Malalties metabòliques. Marcadors cutanis de neoplàsies internes.

El dermatòleg no tant sols ha de saber diagnosticar i tractar les malalties pròpiament cutànies, sinó que també ha de saber actuar davant les complicacions sistèmiques d’alguns processos cutanis i en casos d’afectació cutània dins del context de malalties sistèmiques. Aquesta secció inclou 4 temes que inclouen les vasculitis i les panniculitis, les connectivopaties, els trastorns metabòlics i els marcadors cutanis de neoplàsies internes. Es discuteixen els  aspectes clínics, pronòstics o terapèutics de les lesiones cutànies d’aquest grup d’entitats. El metge general ha de saber quines exploracions complementàries ha de sol·licitar en aquests pacients quan es troba amb un signe “guia” i quan hi ha que remetre’ls al dermatòleg.

Tema 23. Vasculitis i panniculitis

Tema 24. Manifestacions cutànies de les connectivopaties autoimmunes

Tema 25. Malalties metabòliques

Tema 26. Marcadors cutanis de neoplàsies internes

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès