Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Programa teòric (Lliçons teòriques)

Secció XI. Neoplàsies cutànies. Carcinoma basocel·lular. Carcinoma escatós. Melanoma. Limfomes.

L’última secció del programa inclou 4 temes dedicats a les neoplàsies cutànies. A  la primera  es revisen els tumors benignes i es defineixen les seves característiques distintives amb l'objectiu que el metge general conegui que en la majoria dels casos no requereixen cap actuació, només per possibles motius cosmètics. Al següent tema s’exposa el precàncer i el càncer epitelial, amb especial èmfasi a les diferències clíniques i pronòstiques entre el carcinoma basocel·lular i el carcinoma escatós. La lliçó 29 es dedica a les lesions pigmentades i la seva finalitat última és la implicació del metge d’Assistència Primària a la prevenció i al diagnòstic precoç del melanoma maligne. Valorant la seva importància, també es dedica un seminari al diagnòstic diferencial de les lesions pigmentades. Finalment, es tracten els pseudolimfomes i els limfomes cutanis, revisant les lesions han de fer sospitar el diagnòstic d’una mastocitosi o d’una histiocitosi de cèl·lules de Langerhans. 

Tema 28. Tumors cutanis epitelials malignes

Tema 29. Tumors melanocítics

Tema 30. Limfomes, histiocitosis i mastocitosis

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès