Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Programa teòric (Lliçons teòriques)

Secció V. Trastorns cutanis per hiperreactivitat. Urticària i angioedema. Èczemes. Liquen pla. Dermatosis reactives.

Aquesta secció inclou 4 lliçons que tenen en comú el fet de tractar dermatosis de caràcter reactiu, malgrat que els seus mecanismes fisiopatogènics i la seva etiologia siguin molt diferents. Un capítol està dedicat a les diferents formes d’urticària i angioedema, que degut a la seva elevada freqüència són dos processos de coneixement imprescindible per al metge general. Es discuteix, tanmateix, la pruïja com a símptoma clínic, que és posteriorment revisat dins d’un seminari específic. Als temes  14 i 15 es revisa el concepte d’èczema i les seves variants clíniques. Es revisa de forma especial el concepte d’atòpia i l’aproximació diagnòstica i terapèutica a l’èczema atòpic, així com les dermatitis al·lèrgiques de contacte,  els èczemes, una patologia molt prevalent i amb implicacions laborals i econòmiques cada dia més importants, i l’interès i indicacions de les distintes proves diagnòstiques (proves epicutànies). A l’última classe d’aquesta secció es revisa el liquen pla i es discuteixen les característiques d’un grup de processos inclosos dins del concepte genèric de Dermatosis reactives: les dermatosis neutrofíliques, l’eritema multiforme (síndrome de Stevens-Johnson i necròlisi epidèrmica tòxica).i els eritemes figurats.

Tema 13. Urticària, angioedema i pruïja

Tema 14. Èczemes (I)

Tema 15. Èczemes (II)

Tema 16. Liquen pla i dermatosis reactives

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès