Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Programa teòric (Lliçons teòriques)

Secció VI.  Malalties vesículo-ampul·loses autoimmunes.

Dues de les classes revisen el grup de malalties caracteritzades per un trastorn de la cohesió que dóna lloc a la formació d’ampul·les per mecanismes immunològics. Les entitats discutides de forma més detallada inclouen el pèmfig, el pemfgoid i la dermatitis herpetiforme. Malgrat que són processos infreqüents i que han de ser controlats pel dermatòleg, el coneixement de la seva  fisiopatologia, tècniques diagnòstiques i pautes terapèutiques evitaran retards en la seva derivació des de l’Assistència Primària. El programa inclou també un seminari dedicat específicament al diagnòstic diferencial de les malalties vesículo-ampu·.loses i una sessió que revisa les diferents tècniques diagnòstiques a immunodermatologia (immunofluorescència directa i immunofluorescència indirecta).

Tema 17. Malalties ampul·loses autoimmunes (I). Ampul·les intraepidèrmiques.

Tema 18. Malalties ampul·loses autoimmunes (II). Ampul·les subepidèrmiques

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès