Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Programa teòric (Lliçons teòriques)

TEMA 1. Anatomia i fisiologia de la pell humana normal

  • Introducció a la Dermatologia.
  • Embriologia de la pell.
  • Nocions generals d'anatomia microscòpica i microscòpica de la pell i dels annexos cutanis. Components cel·lulars i capes de l’epidermis. Cinètica cel·lular epidèrmica. Fisiologia de la queratinització. Fisiologia de la melanogènesi. Estructura de la unió dermo-epidèrmica. Components i estructura de la dermis. Síntesi de col·lagen. Teixit cel·lular subcutani. Annexos cutanis: glàndules ecrines i apocrines, fol·licle pilosebaci i ungles.
  • Fisiologia cutània. Vascularització i innervació de la pell. Funció barrera. Termoregulació. Síntesi de vitamina D. La pell com a òrgan immunològic: el sistema immune cutani. Mecanismes de la inflamació i reparació hística cutània.

Objectius:

1. Enumerar les diferents estructures que són objecte d'estudi a Dermatologia.
2. Descriure els components cel·lulars de l’epidermis.
3. Diferenciar les capes epidèrmiques.
4. Descriure els mecanismes d'unió entre els queratinòcits.
5. Descriure l’estructura de la unió dermo-epidèrmica.
6. Descriure els fonaments de la queratinització.
7. Descriure els fonaments de la melanogènesi.
8. Enumerar els diferents components de la dermis i la seva distribució.
9. Descriure els components i l'arquitectura del teixit cel·lular subcutani.
10. Enumerar els diferents annexos cutanis i la seva distribució anatòmica.
11. Descriure l'arquitectura de la xarxa vascular de la pell.
12. Enumerar els principals objectius del sistema d’innervació de la pell.
13. Enumerar les principals funcions de la pell.

Bibliografia:

  1. Paus R, Cotsarelis G. The biology of hair follicles. N Engl J Med 1999; 341: 491-497.
  2. Sanchez Yus E, Alonso I, Simón F. El melanocito. Piel 1986; 1:142-8.
  3. Alonso I, Simón P; Sanchez Yus. Desarrollo embrionario del melanocito. Piel 1993 ;8 :411-4.
  4. Gonzalez Duarte MHJ. El queratinocito. Piel 1986; 1:264-9.
  5. .Bombí JA. La célula de Merkel. Piel 1986; 199-203.
  6. Gubert E. Células de Langerhans y patología cutánea. Piel 1993;8:170-83.

 

Webs recomanades:

http://www.utskinvet.org/pdf/stfunct2002.pdf

 

Tema 2 >

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès