Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Programa teòric (Lliçons teòriques)

TEMA 10. Dermatosis zooparasitàries

  • Sarna. Sarna noruega.
  • Pediculosi.
  • Leishmaniosi.
  • Picades d’artròpodes.
  • Larva migrans.

Objectius:

1. Reconèixer els signes i símptomes característics de la sarna i de la pediculosi.
2. Realitzar un examen microscòpic per a diagnosticar una sarna.
3. Enumerar les opcions terapèutiques en aquestes infestacions.
4. Descriure les característiques clíniques de les picades de artròpode.
5. Descriure les característiques clíniques i les tècniques diagnòstiques de les leishmaniasis.

Bibliografia:

  1. Armijo M. Dermatosis zoo-parasitarias. En Armijo M, Camacho F. Ediciones CEA 1987;649-73.
  2. Carrillo M. Escabiosis. Piel 1986;1:181-5.
  3. Urrutia S. Leishamniasis cutánea. Piel 2001; 16: 253-257.
  4. García-Patos V, Castells A. Tratamiento de las parasitosis en Dermatología. JANO 1998; 54: 49-54.

Webs recomanades:

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/scabies.html
http://www.pediculosis.com
http://wwwn.cdc.gov/travel/yellowBookCh4-Leishmaniasis.aspx

Tema 11 >

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès