Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Programa teòric (Lliçons teòriques)

TEMA 12. Dermatosis eritemato-escatoses

  • Dermatitis seborreica. Clínica en funció de l'edat. Tractament.
  • Psoriasi. Epidemiologia. Fisiopatogenia. Clínica segons la morfologia i la localització de les lesions. Histopatologia. Diagnòstic diferencial. Tractament tòpic i sistèmic.
  • Pitiriasi rosada de Gibert.
  • Eritrodèrmies. Concepte. Diagnòstic diferencial. Implicacions sistèmiques.

Objectius:

1. Descriure les diferents formes clíniques de dermatitis seborreica segons la edat del pacient i la topografia.
2. Proposar un pla terapèutic per les principals formes clíniques de dermatitis seborreica.
3. Enumerar els principals factors etiopatogènics de la psoriasi.
4. Definir les característiques clíniques de les diferents formes de psoriasi.
5. Descriure les principals diferències entre la psoriasi en plaques, els èczemes i les tinyes.
6. Descriure les principals diferències entre la psoriasi del cuir pilós, les tinyes, la dermatitis seborreica i la neurodermitis.
7. Diferenciar la onicopatia psoriàsica de l’onicomicosi.
8. Diferenciar la psoriasi en gotes de la pitiriasi rosada de Gibert, del secundarisme luètic i del liquen pla.
9. Diferenciar la psoriasi dels plecs, de les tinyes, de la candidosis, del eritrasma, de la dermatitis seborreica i de la neurodermitis.
10. Enumerar les diferents causes de eritrodèrmia.
9. Establir un protocol de tractament tòpic en un pacient amb psoriasi lleu.
10. Conèixer les diferents opcions terapèutiques per la psoriasi moderada o greu.

Bibliografia:

  1. Fox BJ. Papulosquamous diseases. J Am Acad Dermatol 1985;12:597.
  2. Stern RS. Psoriasis. Lancet 1997; 350: 349-353.
  3. Nickoloff BJ. The immunologic and genetic basis of psoriasis. Arch Dermatol 1999; 135: 1104-1110.
  4. Casanova Seuma JM, Ribera Pibernat M. Tratamiento tópico de la psoriasis. Piel 1999; 14: 494-503.
  5. Lebwohl M, Ali S. Treatment of psoriasis. Part 2. Systemic therapies. J Am Acad Dermatol 2001; 45: 649-664.
  6. Sigurdson V, Toonstra J, Hezemans-Boer M, Van Vloten WA. Erythroderma: a clinical and follow-up study of 102 patients, with emphasis on survival. J Am Acad Dermatol 1996; 5: 53-57.

Webs recomanades:

http://www.psoriasis.org/home/
http://pangea.org/psoriasi/
http://www.aafp.org/afp/20000501/2703.html

Tema 13 >

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès