Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Programa teòric (Lliçons teòriques)

TEMA 13. Urticària, angioedema i pruïja

  • Concepte.
  • Fisiopatologia.
  • Classificació: agudes, cròniques, físiques, per contacte, angioedema hereditari i adquirit.
  • Diagnòstic i diagnòstic diferencial.
  • Tractament.
  • Pruïja. Fisiopatologia. Protocol d'estudi. Diagnòstic diferencial. Tractament.

Objectius:

1. Valorar correctament un pacient amb pruïja (enumerar les causes principals, les exploracions complementàries a realitzar i el  seu tractament).
2. Citar les principals causes de les urticàries.
3. Proposar un pla terapèutic davant un pacient afecte d'urticaria aguda.
4. Proposar un pla terapèutic davant un pacient afecte d’angioedema.
5. Enumerar les exploracions complementàries davant un pacient afecte d’urticària aguda.
6. Citar el nom comercial, principi actiu i dosis de 3 antihistamínics.
7. Enumerar els principals efectes secundaris dels antihistamínics orals.

Bibliografia:

  1. Greaves MW, Wall PD. Pathophysiology of itching. Lancet 1996; 348: 938-940.
  2. Berltrani VS. Urticaria and angioedema. Dermatol  Clinics 1996;14:171.
  3. Gardeazabal García J, Vicente Calleja JM, Díaz Ramón L. Urticarias físicas. Piel 1999; 14: 190-199.
  4. Kaplan AP. Clinical practice. Chronic urticaria and angioedema. N Engl J Med 2002; 346: 175-179.

Webs recomanades:

http://www.urticaria.com/

Tema 14 >

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès