Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Programa teòric (Lliçons teòriques)

TEMA 17. Malalties ampul·loses autoimmunes (I). Ampul·les intraepidèrmiques.

  • Generalitats. Mecanismes de formació de les ampul·les. Mecanismes d'unió entre les diferents estructures de la pell: desmosomes, hemidesmosomes i unió dermo-epidèrmica. Tècniques diagnòstiques de les malalties  ampul·loses.
  • Pèmfigs. Classificació (vulgar, vegetant, fol·liaci, seborreic, paraneoplàsic, herpetiforme, IgA). Etiopatogènia. Clínica. Histologia. Associacions. Diagnòstic. Tractament.

Objectius:

1. Diferenciar les característiques clíniques de les malalties ampul·loses intraepidèrmiques i subepidèrmiques.
2. Descriure l'estructura del desmosoma.
3. Representar els components de la unió dermo-epidèrmica (hemidesmosomes i membrana basal).
4. Diferenciar els patrons histològics que defineixen els diferents mecanismes de formació de vesícules i ampul·les.
5. Enumerar les exploracions complementàries a realitzar davant una malaltia ampul·losa suposadament autoimmune.

 
Bibliografia:

  1. Mellerio JE. Molecular pathology of the cutaneous basement membane zone. Clin Exp Dermatol 1999;24:25.            
  2. Nousari H, Anhalt GJ. Pemphigus and bullous pemphigoid. Lancet 1999; 354: 667-672.
  3. Anhalt GJ. Making sense of antigens and antibodies in pemphigus. J Am Acad Dermatol 1999; 40: 763-766.
  4. Robinson ND, Hashimoto T, Amagai M, Chan LS. The new pemphigus variants. J Am Acad Dermatol 1999; 40: 649-671.
  5. Pizarro A. Patogenia del pénfigo: Dos teorías, una polémica y un caso clínico. Piel 2002;17:296-9.
  6. Díaz LA, Giudice GJ. End of the century overview of skin blisters. Arch Dermatol 2000; 136: 106-112.

 

Webs recomanades:

http://www.thedoctorsdoctor.com/bodysites/skin_bm.htm
http://www.pemphigus.org/
http://telemedicine.org/blister.htm

Tema 18 >

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès