Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Programa teòric (Lliçons teòriques)

TEMA 18. Malalties ampul·loses autoimmunes (II). Ampul·les subepidèrmiques.

 • Pemfigoids (ampul·lós, cicatricial).
 • Herpes gestacional.
 • Dermatitis herpetiforme.
 • Dermatosi IgA lineal (dermatosi ampul·losa crònica de la infància).
 • Epidermòlisi ampul·losa adquirida.

Objectius:

1. Descriure els criteris diagnòstics de les malalties ampul·loses autoimmunes, tant clínics com histològics, i quins són els patrons d’immunofluorescència característics a cada grup.
2. Diferenciar pèmfig, pemfigoid  i dermatitis herpetiforme.
3. Descriure els mecanismes patogènics de les principals dermatosis ampul·loses autoimmunes (pèmfig, pemfigoid i dermatitis herpetiforme).
4. Enumerar el tractament de les malalties ampul·loses autoimmunes cròniques.

Bibliografia:

 1. Nousari H, Anhalt GJ. Pemphigus and bullous pemphigoid. Lancet 1999; 354: 667-672.
 2. Mascaró Galy JM. Penfigoide cicatrizal: un fenotipo con distintas reactividaes antigénicas. Arch Dermatol (ed. esp.): 1999; 10: 124-126.
 3. Barnadas MA. Dermatosis ampollar IgA lineal. Piel 2001;16:324-30.
 4. Ghohestani F. Bullous pemphigoid: from de bedside to the research laboratory. Clin Dermatol 2001;19: 690-6.
 5. Alonso-Llamazares J. Dermatitis herpetiforme. En Enfermedades Ampollosas (A España, JM Mascaró). 2004. Aula Médica.
 6. G, Hoon TS, Loek GC. Suggested rationale for prevention and treatment of glucocorticoid-induced bone loss in dermatologic patients. Arch Dermatol 2001; 137: 477-481.

Webs recomanades:

http://www.pemphigus.org
http://www.dermatitisherpetiformis.org.uk/
http://www.emedicine.com/derm

Tema 19 >

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès