Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Programa teòric (Lliçons teòriques)

TEMA 23. Vasculitis i panniculitis

  • Vasculitis. Concepte. Classificació. Fisiopatogenia. Manifestacions clíniques: vasculitis leucocitoclàstiques, púrpura de Schönlein-Henoch, vasculitis urticariforme, eritema elevatum diutinum i panarteritis nuosa.
  • Panniculitis. Classificació. Eritema nuós. Vasculitis nodular. Altres panniculitis (tromboflebitis migrans, panarteritis nuosa, panniculitis pancreàtica, lupus profon, necrosi del greix del nounat).

Objectius:

1. Identificar les manifestacions cutànies de les vasculitis.
2. Valorar correctament un malalt amb lesions cutànies de vasculitis (¿quines són les principals preguntes a l’interrogatori?, ¿Quines exploracions complementàries bàsiques cal sol·licitar?, ¿Quins pacients cal derivar  a l'hospital?, ¿Quins pacients poden ser atesos per el metge d'Assistència Primària i quina conducta cal seguir?).
3. Enumerar les característiques clíniques més importants de les diferents formes de vasculitis sistèmiques.
4. Enumerar les principals panniculitis.
5. Diferenciar les panniculitis més freqüents.
6. Valorar correctament un pacient amb eritema nuós.
7.  Valorar correctament un malalt amb eritema indurat de Bazin.

Bibliografia:

  1. Jennette JC, Falk RJ. Small-vessel vasculitis. N Engl J Med 1997; 337: 1512-1523
  2. Loti T, Ghersetich I, Comacchi C, Jorizzo JL. Cutaneous small-vessel  vasculitis. J Am Acad Dermatol 1998; 39: 667-690.
  3. Puig Sanz L, Vidal Sarró D, Gilaberte Pena M, Taberner Ferrer R, Alomar  Muntañola A. Vasculitis. Actas Dermosifiliogr 2000; 91: 249-266.
  4. Sais G, Vidaller A. Vasculitis asociadas a enfermedades del tejido  conectivo. Piel 2003; 18:127-35.
  5. Requena L, Sánchez Yus E. Panniculitis. Part I. Mostly septal panniculitis.  J Am Acad Dermatol 2001; 45: 163-183.
  6. Requena L, Sánchez Yus E. Panniculitis. Part II. Mostly lobular  panniculitis. J Am Acad Dermatol 2001; 45: 325-361.

Webs recomanades:

http://www.dermnetnz.org/index.html

Tema 24 >

Tornar a l'índex

 

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès