Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Programa teòric (Lliçons teòriques)

TEMA 24. Manifestacions cutànies de les connectivopaties autoimmunes

Lupus eritematós cutani: clínica, diagnòstic, pronòstic i tractament.

  • Crònic. Panniculitis lúpica.
  • Subagut. Lupus eritematós nounatal.
  • Agut. Lupus eritematós sistèmic.

Esclerodèrmies: clínica, diagnòstic, pronòstic i tractament. 

  • Localitzades (morfeas).
  • Sistèmiques (esclerosi sistèmica limitada i difusa).
  • Síndromes esclerodermiformes (malaltia de l’empelt  contra l'hoste).

Dermatomiositis: clínica, diagnòstic, pronòstic i tractament.

Objectius:

1. Enumerar les diferents formes clíniques de lupus eritematós cutani i la seva  morfologia.
2. Descriure la relació entre les diferents formes de lupus cutani i el lupus sistèmic.
3. Diferenciar el lupus cutani de la dermatitis seborreica, de la rosàcia, de les dermatofitosis, del lupus pernio (sarcoidosi) i del lupus vulgar (tuberculosi).
4. Enumerar les principals exploracions complementàries que cal realitzar en pacients afectes de lupus eritematós cutani.
5. Enumerar els tractaments del lupus eritematós cutani.
6. Reconèixer les manifestacions cutànies de l'esclerosi sistèmica.
7. Enumerar els criteris diagnòstics de l’esclerosi sistèmica difusa i limitada.
9. Descriure les característiques clíniques de la morfea en placa i lineal.
9. Descriure les característiques clíniques de la fascitis eosinofílica.
10. Reconèixer les manifestacions cutànies de la dermatomiositis.
11. Enumerar els criteris diagnòstics de la dermatomiositis.
12. Enumerar les peculiaritats de la dermatomiositis infantil, paraneoplàsica i sine miositis.
13. Enumerar les exploracions complementàries a realitzar en un malalt amb dermatomiositis.
14. Descriure el tractament de la dermatomiositis.

Bibliografia:

Barrio Garde J, López-Longo FJ, Hernanz Hermosa JM. Autoanticuerpos en las enfermedades autoinmunes del tejido conectivo. Actas Dermosifiliogr 1999; 90: 1-10.

Herrero C. ¿Qué análisis hay que realizar en las enfermedades del tejido conectivo y cómo hay que valorar los resultados?. Piel 2000; 15: 372-376.

Carrascosa Carrillo JM. Esclerodermia localizada. Piel 2000; 15: 272-279.

Drake LA, Dinehart SM, Farmer ER et al. Guidelines of care for scleroderma and sclerodermoid disorders. J Am Acad Dermatol 1996; 35: 609-614.

Londoño AM. Dermatomiositis. Piel  2004;19: 191-9.

Bielsa I. Aspecto clínico de las lesiones de lupus eritematoso. Piel 1989;4:185.

Webs recomanades:

http://www.lupus.org
http://www.mdausa.org/disease/pmdm-d.html

Tema 25 >

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès