Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Programa teòric (Lliçons teòriques)

TEMA 25. Malalties metabòliques

  • Malalties per dipòsit. Porfiries. Amiloidosis. Xantomes i xantomatosis normolipèmiques. Mucinosis.
  • Dermatosis carencials. Pelagra. Hipozinquèmies (acrodermatitis enteropàtica).
  • Manifestacions cutànies d’endocrinopaties. Hipotiroidisme. Hipertiroidisme (mixedema pretibial). Diabetis mellitus (necrobiosis lipoídica, dermopatia diabètica, ampul·les, mal perforant plantar). Síndrome de Cushing. Malaltia d'Addison.

Objectius:

1. Enumerar els signes clínics que ens deuen alertar sobre una porfíria.
2. Descriure les característiques clíniques de la porfíria cutània tarda.
3. Enumerar els factors desencadenats de la porfíria cutània tarda.
4. Reconèixer les manifestacions cutànies de l’amiloïdosi sistèmica primària.
5. Enumerar les causes de xantomatosis primàries i secundàries.
6. Descriure les característiques clíniques dels diferents tipus de xantomes.
7. Descriure les característiques clíniques de les principals mucinosis cutànies (mixedema pretibial i escleromixedema).
8. Enumerar les dermatosis més freqüents en malalts diabètics, sobretot les infeccions i les úlceres.
9. Descriure les manifestacions cutànies de la pelagra.
10. Descriure les manifestacions cutànies de l'hipozinquèmia.

Bibliografia:

  1. Touart DM, Sau P. Cutaneous deposition diseases. Part I. J Am Acad Dermatol 1998; 39: 149-171.
  2. Touart DM, Sau P. Cutaneous deposition diseases. Part II. J Am Acad Dermatol 1998; 39: 527-546.
  3. Bassas S, Muniesa Am, Herrero C. Síntesis del hemo. Metabolismo de las porfirinas. Piel 1990;5:199-206.
  4. Miller SJ. Nutritional deficiency and the skin. J Am Acad Dermatol 1989; 21: 1-30.
  5. Pérez MI, Kohn SR. Cutaneous manifestations of diabetes mellitus. J Am Acad Dermatol 1994; 30: 519-531.
  6. Heymann WR. Cutaneous manifestations of thyroid disease. J Am Acad Dermatol 1992; 26: 885-902.

Webs recomanades:

http://www.uq.edu.au/porphyria/
http://www.porphyriafoundation.com/

Tema 26 >

Tornar a l'índex

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès