Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Programa teòric (Lliçons teòriques)

TEMA 26. Marcadors cutanis de neoplàsies internes

  • Metàstasis cutànies.
  • Síndromes paraneoplàsics.
  • Manifestacions cutànies de síndromes que predisposen al desenvolupament de neoplàsies.

Objectius:

1. Descriure les característiques clíniques de les principals dermatosis paraneoplàstiques i les neoplàsies associades amb major freqüència (acantosi nigricans, signe de Leser-Trélat, eritema gyratum repens, dermatomiositis i dermatosis neotrofíliques).
2. Citar les exploracions complementàries més adequades en cadascuna de les dermatosis paraneoplàsiques anteriors.
3. Citar els signes d'alerta (morfologia, localització i evolució) d'una lesió cutània que correspongui a una metàstasi.
4. Enumerar les manifestacions cutànies dels principals síndromes amb poliposi intestinal.

Bibliografia:

  1. Schwartz RA. Cutaneous metastatic disease. J Am Acad Dermatol 1995; 33: 161-182.
  2. De Unamuno P. Síndromes paraneoplásicos de expresión cutánea. En: Farreras-Rozman, ed. Medicina Interna. Madrid: Ediciones Harcourt, SA., 2000.
  3. Fernádez E, de Unamuno P. Dermatosis paraneoplásicas: nuevos cuadros. Piel 2001; 16: 172-174.
  4. Poole S, Fenske NA. Cutaneous markers of internal malignancy. Part I. Malignant involvement of the skin and the genodermatosis. J Am Acad Dermatol 1993, 28: 1-13.
  5. Poole S, Fenske NA. Cutaneous markers of internal malignancy. Part II. Paraneoplastic dermatoses and environmental carcinogens. J Am Acad Dermatol 1993, 28: 147-164.
  6. Poole S. Paraneoplastic dermatoses. J Am Acad Dermatol 1993;28:147-68.

Webs recomanades:

http://chorus.rad.mcw.edu/doc/00100.html
http://www.niddk.nih.gov/health/endo/pubs/fmen1/fmen1.htm
http://pub51.ezboard.com/fendocrinologydisordersfrm1

Tema 27 >

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès