Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Programa teòric (Lliçons teòriques)

TEMA 28. Tumors cutanis epitelials malignes
 

 • Carcinogènesi cutània.
 • Precàncer cutàni. Queratosis actíniques. Malaltia de Bowen. Eritroplàsia de Queyrat. Leucoplàsies.
 • Carcinoma basocel·lular. Epidemiologia. Formes clínico-patològiques. Factors pronòstics. Tractament.
 • Carcinoma escatós. Epidemiologia. Clínica. Tractament.
 • Queratoacantoma.
 • Objectius:

  1. Descriure les principals característiques clínico-patológiques que diferencien un tumor benigne d'un maligne.
  2. Enumerar i descriure les principals lesions epitelials preneoplàsiques.
  3. Descriure els signes de malignitat de una leucoplasia.
  4. Enumerar les principals característiques clíniques dels carcinomes basocel·lulars, dels carcinomes escatosos, de la malaltia de Paget i de les metàstasis cutànies.
  5. Diferenciar el carcinoma basocel·lular del carcinoma espinocel·lular.
  6. Diferenciar el carcinoma basocel·lular de la queratosi seborreica, del nevus melanocític i del melanoma.
  7. Enumerar les característiques i les localitzacions dels carcinomes basocel·lulars amb una agressivitat local més gran.
  8. Enumerar els tractaments dels carcinomes basocel·lulars segons el tipus clínico-patològic i la localització.

  Bibliografia:

  1. Pazos Campos JM. Carcinoma basocelular. Piel 1999; 14: 454-465
  2. Goldberg LH. Basal cell carcinoma. Lancet 1996; 347: 663-667.
  3. Marks R. Squamous cell carcinoma. Lancet 1996; 347: 735-738.
  4. Alam M, Ratner D. Cutaneous squamous-cell carcinoma. N Engl J Med 2001; 344: 975-983.
  5. Hernandez Martin A, Echevarría Iturbe C. Carcinoma espinocelular. Piel 2003;18: 364-76.
  6. Martinez JC, Otley CC. The management of melanoma and nonmelanoma skin cancer: a review for the primary care physician. Mayo Clin Proc 2001; 76: 1253-1265.

  Webs recomanades:

  http://www.skincancer.org
  http://www.mmhs.com
  http://www.skincancerday.it
  http://www.telemedicine.org/carcinog.htm

  Tema 29 >

   

  Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

  Pla acollida a Dermatologia

  Programa de residència

  Sessions del servei

  Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

  Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

  Programa de l'assignatura de Dermatologia

  Webs docents d'interès