Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Programa teòric (Lliçons teòriques)

TEMA 30. Limfomes, histiocitosis i mastocitosis

 • Manifestacions cutànies dels limfomes i de les leucèmies.
 • Pseudolimfomes.
 • Limfomes cutanis de cèl·lules B.
 • Limfomes cutanis de cèl·lules T. Processos premalignes (parapsoriasi, papulosi limfomatoide, mucinosi foll.icular). Micosis fungoide. Síndrome de Sèzary.
 • Histocitosi X (de cél.lules de Langerhans) i no X.
 • Mastocitosis cutànies.

Objectius:
1. Citar per ordre de freqüència els principals limfomes cutanis i classificar-los segons la seva agressivitat en alt o baix grau de malignitat.
2. Descriure les fases evolutives de la micosi fungoide i les característiques clínico-patològiques de cadascuna.
3. Descriure les característiques clíniques de la síndrome de Sèzary.
4. Enumerar les principals causes d’eritrodèrmia (diagnòstic diferencial de la síndrome de Sèzary).
5. Descriure l'estudi d'extensió a realitzar davant un limfoma cutani T o B.
6. Enumerar les principals opcions terapèutiques per els limfomes cutanis de cèl·lules T segons la seva extensió.
7. Enumerar les manifestacions cutànies específiques i inespecífiques de les leucèmies i dels limfomes.
8. Descriure les manifestacions clíniques que ens han d’alertar sobre una histiocitosi X.
9. Enumerar les principals característiques clíniques de les mastocitosis a la infància (mastocitoma solitari i urticària pigmentosa) i els signes de gravetat.   

Bibliografia:

 1. Estrach T. ¿Qué debe saber el dermatólogo “práctico” de la evaluación de tratamiento de los linfomas cutáneos?. Piel 2001; 16: 149-155.
 2. Estrach T. Linfomas cutáneos. Monogr Dermatol 2001; 14: 119-191.
 3. Gómez S, Pérez N. Micosis fungoide y síndrome de Sézary. Actas Dermosifiliogr 2001; 92: 193-206.
 4. Gallardo F, Pujol RM. Diagnóstico y tratamiento de los linfomas cutáneos de células B. Actas Dermo-Sif 2004; 95:537-47.
 5. Fonseca E, Contreras F, Cuevas J. Histiocitosis cutáneas. Un aproximación clínico patológica. Piel 1991; 6: 442-451.
 6. Mangas de Arriba C, Ribera M. Actitud ante um paciente com mastocotosis cutânea. Piel  2002; 17: 68-73

Webs recomanades:

http://www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/treatment/mycosisfungoides/healthprofessional
http://www.mastocytosis.com

 

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès