Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Programa teòric (Lliçons teòriques)

TEMA 6. Infeccions víriques.

  • Concepte i classificació dels virus que afecten la pell.
  • Herpesvirus: virus del herpes simple, virus varicel·la-zoster i citomegalovirus.
  • Papilomavirus: berrugues, condilomes, papulosi bowenoide i epidermodisplàsia verruciforme. Oncogenicitat.
  • Poxvirus: molluscum contagiós, orf i nódul dels munyidors.
  • Exantemes vírics. Síndrome boca-mà-peu. Herpangina. Eritema infecciós. Síndrome de Gianotti-Crosti. Aspectes puntuals de noves malalties exantemàtiques (síndrome papular-purpúric en guants i mitjons)

Objectius:

1. Enumerar les principals formes clíniques de les infeccions per virus del herpes simple i descriure les seves característiques.
2. Descriure les manifestacions clíniques, tècniques diagnostiques i complicacions de les infeccions per el virus varicel·la-zoster.
3. Enumerar les indicacions actuals dels antivírics orals (aciclovir, valaciclovir i famciclovir).
4. Enumerar les diferents formes clíniques de berrugues víriques i descriure les seves característiques.
5. Descriure els diferents tipus de tractament de les berrugues i les seves contraindicacions.
6. Enumerar els serotipus de papovavirus amb capacitat oncogènica i quins són les bases que els incriminen al càncer genital.

Bibliografia:

  1. Goldfarb MD, Reid R. Human papillomavirus infection. Dermatol Clin 1991; 9: 203-376.
  2. Bonkovsky HL, Mehta S. Hepatitis C: a review and update. J Am Acad Dermatol 2001; 44: 159-182.

Webs recomanades:

http://www.aafp.org/afp/20030315/1233.html

Tema 7 >

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès