Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Programa teòric (Lliçons teòriques)

TEMA 7. Infeccions per micobacteris

    • Concepte i classificació (Runyon).
    • Tuberculosis cutànies (per inoculació, per contacte i per disseminació hematògena i limfàtica).
    • Tubercúlides (liquen escrofulós, tubercúlides pàpulo-necrótiques i eritema indurat de Bazin).
    • Infeccions per micobactèries oportunistes ambientals.
    • Lepra (malaltia de Hansen). Epidemiologia. Tipus de lepra. Manifestacions cutànies i sistèmiques. Leprorreaccions. Diagnòstic. Tractament de les formes paucibacilars i multibacilars.

Objectius:
1. Enumerar les formes i manifestacions clíniques de les diferents formes de tuberculosis cutànies: lupus vulgar, escrofuloderma, tuberculosi verrucosa i tuberculosi periorificial.
2. Definir el concepte de tubercúlides i problemàtica d’aquest.
3. Descriure les manifestacions clíniques de les infeccions per micobacteries oportunistes ambientals, especialment del granuloma de les piscines i de les infeccions a pacients immunodepimits.
4. Enumerar les característiques de les lesions cutànies de les diferents formes de la malaltia de Hansen.
5. Citar les exploracions complementàries per a confirmar el diagnòstic de lepra.

Bibliografia:

Velasco Pastor M, Vilata Corell JJ. Tuberculosis cutánea. Piel 1999; 14: 397-410.

Valdes F, Cid A. Micobacterias atípicas. Actas Dermo-Sif 2004; 95:331-57.

Jacobson RR, Krahenbuhl JL. Leprosy. Lancet 1999; 353: 655-660.

Webs  recomanades:

http://www.who.int/lep/
http://www.who.int/health_topics/leprosy/en/
http://denguezli.tripod.com/cours/tbc.htm

Tema 8 >

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès