Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA DE DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA.
Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

Programa teòric (Lliçons teòriques)

TEMA 8. Malalties de transmissió sexual (I)

 • Úlceres genitals: diagnòstic diferencial.
 • Sífilis.
 • Xancroid.
 • Limfogranuloma veneri.
 • Granuloma inguinal.

Objectius:

1. Enumerar els passos a seguir davant un pacient amb una suposada malaltia de transmissió sexual.
2. Descriure la conducta a seguir davant una úlcera genital.
3. Conèixer els mètodes de diagnòstic de la sífilis i la seva utilitat (valoració d’una serologia luètica).
4. Establir el diagnòstic diferencial de la lúes primària.
5. Sospitar clínicament el secundarisme luètic.
6. Precisar el concepte de neurolúes i sífilis congènita i descriure el seu diagnòstic i profilaxi.
7. Descriure el tractament dels diferents tipus de sífilis.

Bibliografia:

 1. Vilata JJ. Enfermedades de transmisión Sexual. Ed J.R.Prous Editores.1993.
 2. Brown TJ, Yen-Moore A, Tyring SK. An overview of sexually transmitted diseases. Part I. J Am Acad Dermatol 1999; 41: 511-529.
 3. Brown TJ, Yen-Moore A, Tyring SK. An overview of sexually transmitted diseases. Part II. J Am Acad Dermatol 1999; 41: 661-677.
 4. Czelusta AJ, Yen-Moore A, Evans TY, Tyring SK. Sexually transmitted diseases. J Am Acad Dermatol 1999; 41: 614-623. 
 5. Guia per a la prevenció i control de les malalties de transmissió sexual. Quaderns de salut pública. Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i seguretat Social. Direcció General de Salut Pública ed. Barcelona, 1999.
 6. Zaballos P, Ara M, Sanz B. El chancroide. Piel 2002;17:243-53.

Webs recomanades:

http://www.cdc.gov/std/
http://www.dartmouth.edu/~thabif/

Tema 9 >

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès