Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
   
Cartera de serveis

HIPERHIDROSI. TÉ SOLUCIÓ?

 

Què és la hiperhidrosi? | Quins factors desencadenen la hiperhidrosi? | Té solució? |

Quines mesures generals poden ajudar a controlar una sudoració excessiva? | Hi ha tractaments tòpics efectius? |

Són útils els tractaments orals? | Què és la iontoforesi? |

Les infiltracions de toxina botulínica. Poden utilitzar-se pel tractament de la hiperhidrosi? | Què és la simpatectomia? |

Quan està indicada? Té efectes secundaris?

Què és la hiperhidrosi?

Consisteix en l'excessiva sudoració, que pot produir-se en tot el cos o en àrees localitzades, especialment a palmells, plantes, aixelles o cara.

Pujar

Quins factors desencadenen la hiperhidrosi?

La hiperhidrosi apareix de forma fisiològica quan fem exercici, quan estem nerviosos o quan tenim febre. Diverses malalties poden donar lloc també a hiperhidrosi generalitzada, com alteracions de la tiroides, reducció de les xifres de glucosa   a la sang o alteracions del sistema nerviós, entre d'altres. Algunes persones pateixen d´hiperhidrosi important i recurrent a palmells, plantes, cara o aixelles que pot dificultar i condicionar la seva vida social o laboral.

Pujar

Té solució?

Hi ha tractaments que redueixen molt la hiperhidrosi encara que de forma temporal i d'altres, com la simpatectomia, que són definitius.

Pujar

Quines mesures generals poden ajudar a controlar una sudoració excessiva?

Les pólvores amb talc poden ajudar a nivell de la hiperhidrosi de plecs i peus. Hi ha també plantilles al mercat amb gran capacitat per absorbir la sudoració. S'ha de vigilar amb l'excés de rentat de les mans. La sudoració de per si ja afavoreix la sequedat de les mans, que encara pot empitjorar més amb l'ús de sabons i rentats repetits.

Pujar

Hi ha tractaments tòpics efectius?

Hi ha diferents productes al mercat, bé en forma d'esprais, barres o locions que son efectius en casos de hiperhidrosis lleus o moderades. Són els compostos a base de sals d'alumini. Idealment s'han d'aplicar per la nit amb la pell seca a diari per després anar espaiant la seva aplicació. El principal inconvenient d'aquests tractaments és que el seu us excessiu pot irritar la pell i que solen ser útils només en casos d´hiperhidrosi d'intensitat lleu o moderada.

Pujar

Són útils els tractaments orals?

Hi ha diferents tractaments, com anticolinèrgics, a 2-adrenèrgics (clonidina) i ansiolítics que poden ajudar a disminuir la hiperhidrosi, malgrat que s'associen a efectes secundaris molestos que dificulten el compliment i manteniment del tractament. Els principals efectes secundaris són la visió borrosa, retenció urinària (anticolinèrgics), la hipotensió (clonidina) o la somnolència (ansiolítics).

Pujar

Què és la iontoforesi?

És un aparell que funciona aplicant una corrent elèctrica de baix voltatge a través d'aigua de l'aixeta. Existeixen models per a aixelles i mans/peus. Inicialment s'han d'utilitzar 30 minuts al dia durant setmanes per anar espaiant el seu us posteriorment. A Barcelona els aparells de iontoforesi (DRIONIC) son comercialitzats pel laboratori/farmàcia Martí Tor.

Pujar

Les infiltracions de toxina botulínica. Poden utilitzar-se pel tractament de la hiperhidrosi?

És un tractament que dóna resultats satisfactoris en hiperhidrosi d´aixelles durant 7-9 mesos. És un tractament relativament car i la seva aplicació és molesta.

Què és la simpatectomia?

Consisteix en la destrucció d´uns ganglis simpàtics als quals s´hi accedeix per l´aixella, i que són els responsables d´inervar les glàndules que produeixen la sudoració de les mans. Actualment és una eina terapèutica segura, que es realitza sota anestèsia general amb mínims punts de tall gràcies a l´ús de videotoracoscòpia.

Pujar

Quan està indicada? Té efectes secundaris?

El seu ús es limita a hiperhidrosis palmars intenses. Té una eficàcia del 90-100%. És un tractament definitiu i irreversible. L´efecte secundari més freqüent és la hiperhidrosi compensatòria (sudoració excessiva a tronc). També pot induir-se l´aparició d´una síndrome de Horner (caiguda de la parpella superior i miosi) encara que de forma molt infreqüent.

Pujar

Informació malalties
Cures i tractaments dermatològics
Tècniques diagnòstiques