Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
   

Acitretina

Azatioprina

Ciclosporina

Finasteride

Fototerapia

Isotretinoina

Metotrexat

Rituximab

Terapia fotodinàmica

CRITERIS DIAGNÒSTICS - Malalties autoimmunitàries

Arteritis de Takayasu

Artritis Reumatoide

Autoanticossos: associacions i prevalença

Dermatomiositis/polimiositis

Esclerodèrmia sistèmica

Febre mediterrania familiar

Lupus Eritematós Sistèmic

Malaltia de Behçet

Malaltia de Churg-Strauss

Malaltia de Kawasaki

Malaltia mixta del teixit connectiu

Poliarteritis nodosa

Policondritis Recidivant

Síndrome antifosfolípida

Síndrome de Sjögren

 

Malalties autoimmunitàries

Genodermatosis

Guia tract. immunosupressors i altres guies

Guies nacionals i internacionals adaptades

Guies "European Dermatology Forum" (EDF)

Ús de Propranolol en hemangiomes infantils

Protocol de maneig de fàrmacs antitrombòtics en cirurgia dermatològica

Cribatge de ITS en pacients assimptomàtics