Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
   

Acitretina

Azatioprina

Ciclosporina

Finasteride

Fototerapia

Isotretinoina

Metotrexat

Rituximab

Terapia fotodinàmica

CRITERIS DIAGNÒSTICS - Genodermatosis

Complex de Carney

Displàsies ectodèrmiques

Disqueratosi congènita

Esclerosi tuberosa

Incontinencia Pigmenti

Malaltia de Darier

Neurofibromatosi Tipus I

Neurofibromatosi Tipus 2

Pseudoxantoma elàstic

Síndrome de Birt-Hogg-Dubé

Síndrome de Child

Síndrome de Conradi-Hünermann-Happle

Síndrome de Cowden

Síndrome de Ehlers-Danlos

Síndrome de Gardner

Síndrome de Goltz

Síndrome de Gorlin

Síndrome de Hailey Hailey

Síndrome de Marfan

Síndrome de Muir-Torre

Síndrome de PHACE

 

 

Malalties autoimmunitàries

Genodermatosis

Guia tract. immunosupressors i altres guies

Guies nacionals i internacionals adaptades

Guies "European Dermatology Forum" (EDF)

Ús de Propranolol en hemangiomes infantils

Protocol de maneig de fàrmacs antitrombòtics en cirurgia dermatològica

Cribatge de ITS en pacients assimptomàtics