Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     
Cartera de serveis

ALITRETINOÏNA

 

 

Alitretinoïna  és un derivat de la vitamina A o retinoat pel tractament de l’èczema crònic de les mans greu y que no respon als corticoides tòpics.

Pel fet que pot provocar malformacions fetals en dones embarassades  requereix d’un especial control mèdic. És per aquest motiu que ha de ser prescrit per dermatòlegs o metges amb experiència en l’ús de ret inoïdes. Per poder ser prescrit en dones fèrtils, es el vostre metge us ha d’informar del programa de prevenció de l'embaràs (PPE) .

Altres efectes adversos son: cefalea, increment des lípids ( colesterol i triglicèrids). També s’han descrit fogots i una reducció dels nivells de la glàndula tiroides .
Alitretinoïna ajuda a modificar el sistema immunitari (canviant la resposta immunitària de la pell a les substàncies externes) reduint la inflamació i promovent el benestar de la pell.

S’ha comprovat que millora els signes i els símptomes típics de l’èczema crònic de mans: engrossiment de la pell (hiperqueratosi), ampolles (vesícules), fissures, envermelliment (eritema), despreniment de la pell (descamació), inflamació  i dolor i/o picor (prurit).

L’èczema crònic de mans és una malaltia crònica i el  propòsit del tractament és mantenir els signes i símptomes sota control durant el major període de temps possible de manera que pugueu portar una vida normal.

 

Pujar

 

Informació malalties
Consells pràctics

Cures i tractaments dermatològics

Cirugia dermatològica:

· Instruccions postoperatories

· Instruccions sobre la Cirurgia de Mohs

Crioteràpia

Fototerapia

Teràpia fotodinàmica

TFD amb llum de dia

Tractaments tòpics:

· Imiquimod 5%

· 5-fluorouracil

· 5FU AS

· Antiberrugues tòpics:

   1. Àcid salicílic i àcid làctic

   2. Cantaridina

·Difenciprona per l'Alopècia areata

Tractaments orals:

· Azatioprina

· Isotretinoina

· Acitretina

· Alitretinoïna

· Cliclosporina

· Metotrexat

· Rituximab

· Sulfones

· Tractaments biològics per la psoriasi

 

Tècniques diagnòstiques