Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     
Cartera de serveis

CRIOTERAPIA

Què és? | Com s'aplica? | Com curar la ferida després de la crioteràpia? | Possibles efectes secundaris

Què és?

La crioteràpia és una tècnica que utilitza el fred extrem (nitrogen líquid: -196ºC) per al tractament de lesions cutànies superficials. Aquest nitrogen té una temperatura molt baixa i s'allibera de forma controlada i local sobre la lesió durant uns segons amb un aparell semblant a un termo-sifó (aparell de crioteràpia). Aquest procediment  assoleix la congelació i destrucció de les cèl·lules anormals de la pell i s'utilitza per eliminar diferents lesions cutànies (queratosis actíniques, lentígens actínics, berrugues, etc.). L'objectiu del tractament és congelar y destruir les lesions a tractar, respectant el teixit sa del voltant de la lesió.

Pujar

Com s'aplica?

Habitualment  s'utilitza  un aparell que permet dirigir un aerosol (spray) de nitrogen líquid directament sobre la lesió a tractar. Sol assolir-se una congelació complerta de la lesió al cap de entre 5 i 20 segons, depenent de la seva mida. A vegades pot ser necessari realitzar un segon cicle de congelació. Durant la fase de congelació el pacient pot notar un dolor local d'intensitat lleu o moderada que desapareix als poc segons de finalitzada la congelació.

 

Crioteràpia

Pujar

Com curar la ferida després de la crioteràpia?

Després de l'aplicació de crioteràpia observarà l'aparició de vermellor, inflor, i fins i tot, la formació d’una butllofa a l’àrea tractada. És recomanable que s'apliqui un antisèptic tòpic (tipus Cristalmina Solución Tópica®o Betadine solución®) i es cobreixi la ferida amb un petit apòsit cada 12 hores durant 7-10 dies. Posteriorment es forma una crosta que es desprèn espontàniament.  Les ferides al cap i/o coll poden trigar fins a 6 setmanes a curar-se i als braços i cames pot perllongar-se una mica més.

Pujar

Possibles efectes secundaris

La crioteràpia sol implicar un mínim risc de complicacions i efectes secundaris, que habitualment son lleus i ben tolerats. De forma similar a altres tècniques que impliquen la destrucció de teixits, existeix un cert risc de formació de cicatrius i lesió del teixit sa del voltant de la lesió.
Altres efectes secundaris son: la formació de ampul·les (freqüent), sagnat (infreqüent), infecció (infreqüent)  i alteració en la coloració de la pell (infreqüent). Ha de consultar al metge si la ferida supura, fa molt mal i/o si té febre.

Pujar

Informació malalties
Consells pràctics

Cures i tractaments dermatològics

Cirugia dermatològica:

· Instruccions postoperatories

· Instruccions sobre la Cirurgia de Mohs

Crioteràpia

Fototerapia

Teràpia fotodinàmica

TFD amb llum de dia

Tractaments tòpics:

· Imiquimod 5%

· 5-fluorouracil

· 5FU AS

· Antiberrugues tòpics:

   1. Àcid salicílic i àcid làctic

   2. Cantaridina

·Difenciprona per l'Alopècia areata

Tractaments orals:

· Azatioprina

· Isotretinoina

· Acitretina

· Alitretinoïna

· Cliclosporina

· Metotrexat

· Rituximab

· Sulfones

· Tractaments biològics per la psoriasi

 

Tècniques diagnòstiques