Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     
Cartera de serveis

DIFENCIPRONA TÒPICA PER A L’ALOPÈCIA AREATA

Què és? | Quan s'utilitza? | Com s'utilitza? | Quins són els seus efectes secundaris? |

Quines precaucions hem de tenir en compte?

Què és?

La Difenciprona és un potent sensibilitzant sintetitzat a partir de dibencilcetona. És un producte d’aplicació tòpica que pràcticamente no s’absorbeix i que no presenta capacitat mutagènica  in vivo.

Pujar

Quan s'utilitza?

S’utilitza sobretot en l’alopècia areata i ocasionalment en les berrugues víriques. El seu mecanisme d’acció es basa en la seva capacitat immunoreguladora, que produeix una disminució de la inflamació d’origen autoimmunitari que, en el cas de l’alopècia areata,  afecta el fol·licle pilós.

Pujar

Com s'utilitza?

Abans de començar el tractament s’ha de realitzar la sensibilització, que consisteix en aplicar un pegat de difenciprona al 2% durant 48h en la zona a tractar.  Als 14 dies es procedeix a testar la difenciprona a diferents concentracions per determinar quina és la concentració que produeix èczema en el pacient.

Difenciprona sensibilización

Una vegada determinada quina es la concentració que produeix èczema, es procedeix a iniciar el tractament amb difenciprona a aquesta concentració.

Difenciprona, diferentes concentraciones

La difenciprona s’aplica setmanalment. Es realitzen pinzellades de tota la zona a tractar evitant rentar el cap en les següents 48 hores. Cal protegir-se durant l’aplicació de difenciprona, aplicant-la amb guants, ja que cal evitar una possible sensibilització de la persona que aplica el tractament.

La durada del tractament és variable però pot durar fins a 9 mesos. El creixement del cabell es veu en unes 12 setmanes.

Pujar

Quins són els seus efectes secundaris?

La presència de vermellor, picor i descamació lleus, els primers 2-3 dies, és un efecte desitjable, ja que indica que hi ha una bona resposta. Ocasionalment, però,  poden aparèixer formes més severes d’èczema (vesícules, butllofes).

Sovint es palpen ganglis limfàtics augmentats de mida (adenopaties) regionals, és a dir  a les zones de drenatge de les zones tractades. Són la conseqüència  de la reacció inflamatòria que produeix i s’autolimiten en el temps. En casos rars, poden aparèixer símptomes pseudogripals.  

Difenciprona, efectos secundarios 

Pujar

Quines precaucions hem de tenir en compte?

Donat que la difenciprona és una substància fotoinestable, es recomana no exposar-se al sol durant les següents 48 hores després de l’aplicació i protegir el contenidor del sol.

El procés de sensibilització el realitza el dermatòleg de referència.

Pujar

Informació malalties
Consells pràctics

Cures i tractaments dermatològics

Cirugia dermatològica:

· Instruccions postoperatories

· Instruccions sobre la Cirurgia de Mohs

Crioteràpia

Fototerapia

Teràpia fotodinàmica

TFD amb llum de dia

Tractaments tòpics:

· Imiquimod 5%

· 5-fluorouracil

· 5FU AS

· Antiberrugues tòpics:

   1. Àcid salicílic i àcid làctic

   2. Cantaridina

·Difenciprona per l'Alopècia areata

Tractaments orals:

· Azatioprina

· Isotretinoina

· Acitretina

· Alitretinoïna

· Cliclosporina

· Metotrexat

· Rituximab

· Sulfones

· Tractaments biològics per la psoriasi

 

Tècniques diagnòstiques