Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     
Cartera de serveis

TRACTAMENT AMB IMIQUIMOD

Què cal saber?| Com s'aplica el tractament?

Què cal saber?

Imiquimod és una substància química que actua sobre el seu sistema immunològic millorant  la capacitat de l’organisme per a eliminar les queratosis actíniques i alguns tipus especials de tumors cutanis  (carcinomes basocel·lulars superficials). També és útil en el tractament de berrugues a la zona genital.

Durant el tractament amb la crema de l’Imiquimod es produirà una reacció inflamatòria a la zona de la lesió. Sol aparèixer: envermelliment, erosions, inflamació i irritació, i en alguns casos formació de crostes que pot estendre’s per fora del límits de la lesió tractada. A vegades pot aparèixer  sensació de coïssor  i/o pruïja, habitualment bastant tolerable.

Aquests canvis son gairebé constants en tota persona tractada amb imiquimod i solen iniciar-se a partir de la setmana de començar el tractament.

No s’alarmi per l’aparició d’aquests símptomes. Tot això  és normal i  existeix una relació entre el grau d’ inflamació i la taxa de curació de la lesió:  com més intensa sigui  la irritació de la zona tractada, millor serà la eficàcia del medicament  i  una irritació intensa sol indicar una probabilitat més gran que la lesió desaparegui del tot.

Aquests símptomes desapareixeran espontàniament una vegada finalitzat el tractament. Malgrat tot, si la reacció inflamatòria és molt intensa, consulti amb el seu metge per si cal  interrompre el tractament uns dies.

Pujar

Com s'aplica el tractament?

La crema de l’Imiquimod ha d’aplicar-se abans de ficar-se al llit.

  1. Cal rentar les mans i la zona a tractar amb aigua i un sabó suau i desprès eixugar curosament la zona a tractar.
  2. Aplicar una quantitat de crema suficient que cobreixi tota la zona de tractar.
  3. Estendre la crema fins que desaparegui
  4. Després d’aplicar la crema, rentar les mans amb aigua i sabó.
  5. Deixi actuar la crema unes 6-8 hores (tota la nit)
  6. Una vegada passades les 8 hores, elimini (amb aigua i un sabó suau) la crema de la zona tractada.
  7. Si es desenvolupa una irritació important, pot interrompre's el tractament alguns dies.

Una vegada finalitzat el tractament, aplicar tocs d'alcohol 2-3 vegades al dia durant uns 15 dies fins que totes les lesions irritades i crostes desapareguin.

La freqüència d’aplicació es variable segons el procés que es tracta: 

Si tractem  queratosis actíniques: 3 cops a la setmana (dilluns, dimecres i divendres) durant 4 setmanes.

Si tractem  carcinomes basocel·lulars superficials: 5 cops a la setmana (de dilluns a divendres) durant 6 setmanes (com a màxim 16 setmanes).

Si tractem  berrugues genitals: 3 cops a la setmana (dilluns dimecres i divendres)  fins la  desaparició de les lesions (unes 4 setmanes, com a màxim 16 setmanes).

Pujar

Informació malalties
Consells pràctics

Cures i tractaments dermatològics

Cirugia dermatològica:

· Instruccions postoperatories

· Instruccions sobre la Cirurgia de Mohs

Crioteràpia

Fototerapia

Teràpia fotodinàmica

TFD amb llum de dia

Tractaments tòpics:

· Imiquimod 5%

· 5-fluorouracil

· 5FU AS

· Antiberrugues tòpics:

   1. Àcid salicílic i àcid làctic

   2. Cantaridina

·Difenciprona per l'Alopècia areata

Tractaments orals:

· Azatioprina

· Isotretinoina

· Acitretina

· Alitretinoïna

· Cliclosporina

· Metotrexat

· Rituximab

· Sulfones

· Tractaments biològics per la psoriasi

 

Tècniques diagnòstiques