Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     
Cartera de serveis

METROTEXAT

Què és? | Quan s'utilitza? | Com s'administra? | Efectes secundaris | Precaucions

 

Què és?

El metotrexat és un fàrmac antimetabòlit de l’àcid fòlic, indispensable pel creixement cel·lular, que també té un efecte antiinflamatori i antitumoral.

Pujar

Quan s'utilitza?

El metotrexat s’utilitza en el tractament de psoriasi moderada-greu, i és eficaç no només per l’afectació cutània sinó també en l’articular. Així mateix, s’ha utilitzat en altres malalties cutànies inflamatòries i neoplàsiques ( PLEVA, malalties ampul·loses, dermatomiositis, lupus eritematós sistèmic i cutani subagut, micosis fungoide, papulosi limfomatoide, etc)

Pujar

Com s'administra

El metotrexat es pot administrar per via oral o bé subcutània, i la dosi que s’utilitza és entre 5 i 20mg. setmanals. En cas de pautar-se en comprimits, donat que cadascun d’ells és de 2,5mg, s’utilitzaran entre 2 i 8 comprimits a la setmana, que es reparteixen en 1, 2 o 3 preses repartides cada 12h (especialment si hi ha molèsties gastrointestinals). En cas d’administració subcutània, s’administra tota la dosi en una sola injecció setmanal.
L’ús de  metotrexat s’acompanya de l’administració d’àcid fòlic, per contrarestar alguns dels seus efectes secundaris. Existeixen diferents pautes d’administració.

Pujar

Efectes secundaris

Els efectes secundaris més freqüents són els gastrointestinals (nàusees, vòmits, mal de panxa, pèrdua de la gana, ulceres bucals), que poden evitar-se variant la posologia.
El metotrexat té potencial risc hepatotòxic, sobretot a llarg plaç, i especialment si hi ha antecedents d’ingesta excessiva d’alcohol, diabetis, obesitat o antecedents personals o familiars de malalties hepàtiques. Excepcionalment, pot provocar mielosupressió i fibrosi pulmonar. Per aquests possibles efectes secundaris, l’ús del metotrexat implica la realització periòdica d’anàlisis de sang.
Donat que el metotrexat és un fàrmac teratogènic, està contraindicat durant l’embaràs i s’aconsella l’ús concomitant d’un anticonceptiu. També està contraindicat durant la lactància. En l’home, el metotrexat pot alterar la qualitat de l’esperma i produir alteracions genètiques. Per tant, tant per la dona com per l’home, s’aconsella discontinuar la medicació quatre mesos abans de la gestació.

Pujar

Precaucions

La dosi del metotrexat s’ha d’ajustar segons la funció renal.
Existeixen nombroses interaccions farmacològiques amb el metotrexat, sent les més destacades els antagonistes del folat (trimetoprim, sulfonamides, fenitoïna), fàrmacs que redueixen la seva eliminació (antiinflamatoris, ciclosporina) i l’acitretina. Per aquesta raó haurà de consultar al seu dermatòleg la introducció d’un nou medicament.

Pujar

 

Informació malalties
Consells pràctics

Cures i tractaments dermatològics

Cirugia dermatològica:

· Instruccions postoperatories

· Instruccions sobre la Cirurgia de Mohs

Crioteràpia

Fototerapia

Teràpia fotodinàmica

TFD amb llum de dia

Tractaments tòpics:

· Imiquimod 5%

· 5-fluorouracil

· 5FU AS

· Antiberrugues tòpics:

   1. Àcid salicílic i àcid làctic

   2. Cantaridina

·Difenciprona per l'Alopècia areata

Tractaments orals:

· Azatioprina

· Isotretinoina

· Acitretina

· Alitretinoïna

· Cliclosporina

· Metotrexat

· Rituximab

· Sulfones

· Tractaments biològics per la psoriasi

 

Tècniques diagnòstiques