Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     
Cartera de serveis

INSTRUCCIONS POSTOPERATÒRIES

Cures de la ferida

 

És relativament freqüent que la incisió practicada sagni, especialment en les primeres hores desprès de la cirurgia. Això pot controlar-se aplicant una pressió constant a la zona sagnant amb una gasa durant 15 minuts.

Si el sagnat continua cal repetir el procediment anterior durant 15 minuts  més. Si malgrat això la ferida continua sagnant haurà de trucar  al nostre dispensari (Dr. Toll, Telèfon: 93.248.33.80. De dilluns a dijous de 8 a 17:00 hores i el divendres de 8 a 15:00 hores) o venir al Servei de Urgències de l’Hospital del Mar.

Si té molèsties un cop acabada la intervenció pot prendre Paracetamol (Gelocatil ®, Termalgin ® …) o Nolotil ®. NO PRENGUI  aspirina, ibuprofè, ni begui alcohol, donat que aquestes substàncies poden afavorir el sagnat de la ferida recent.

Per a afavorir la cicatrització és preferible que eviti fumar. Si no pot abstenir-se intenti limitar-ho a 10 cigarretes al dia com a màxim.

Pujar

Cures de la ferida

  • Desprès de 48 hores ha de retirar el embenatge de la ferida i netejar suaument la mateixa amb gases mullades amb aigua oxigenada o sèrum fisiològic.
  • Apliqui Vaselina o Crema antibiòtica (Bactroban ®, Plasimine ® o Fucidine ®) amb una gasa.
  • Tapi la ferida amb una gasa i esparadrap.
  • És un mite popular que les ferides curen millor estant exposades a l’aire. Les ferides curen millor i amb millors resultats cosmètics estant cobertes.
  • Ha de canviar el embenatge una vegada al dia. Si el embenatge es mulla ha de canviar-lo.
  • Pot dutxar-se  però tracti de mantenir el embenatge sec.
  • Vagi a retirar els punts al seu ambulatori de referència el dia que se li refereixi.

Pujar

Informació malalties
Consells pràctics

Cures i tractaments dermatològics

Cirugia dermatològica:

· Instruccions postoperatories

· Instruccions sobre la Cirurgia de Mohs

Crioteràpia

Fototerapia

Teràpia fotodinàmica

TFD amb llum de dia

Tractaments tòpics:

· Imiquimod 5%

· 5-fluorouracil

· 5FU AS

· Antiberrugues tòpics:

   1. Àcid salicílic i àcid làctic

   2. Cantaridina

·Difenciprona per l'Alopècia areata

Tractaments orals:

· Azatioprina

· Isotretinoina

· Acitretina

· Alitretinoïna

· Cliclosporina

· Metotrexat

· Rituximab

· Sulfones

· Tractaments biològics per la psoriasi

 

Tècniques diagnòstiques