Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     
Cartera de serveis

RITUXIMAB

Què és? | Quan s'utilitza? | Abans del tractament | Com s'administra? | Efectes secundaris | Recomanacions

 

Què és?

Rituximab (Mabthera®) és un medicament immunosupressor que actua atacant als limfòcits B presents a la sang, amb l’objectiu de que el sistema immunitari deixi d’atacar la seva pell i mucoses i, per tant, millorar els signes i símptomes de la seva malaltia.

Pujar

Quan s’utilitza?

Rituximab ha demostrat una gran eficàcia en malalties autoimmunes sistèmiques (artritis reumatoide i lupus eritematós sistèmic) i òrgan especifiques (pèmfig vulgar, pèmfig foliaci, pemfigoide ampul·lar, pemfigoide de membranes mucoses i epidermòlisi ampul·lar adquirida).

Pujar

Abans del tractament

Se li realitzarà una exploració mèdica completa i diverses exploracions complementaries per tal de descartar malalties que contraindiquin el seu ús o precisin una atenció mèdica més estreta. Aquestes proves inclouen anàlisis sanguini, radiografia de tòrax, prova de la tuberculina i prova d’embaràs.
És necessària la vacunació anual del la grip en el pacient i en els convivents i la vacuna anti-pneumocòccica. En pacients que no hagin patit la varicel·la, també està recomanada la vacuna del virus varicel·la zòster.

Pujar

Com s’administra?

El Rituximab s’administra per via endovenosa a l’hospital de dia, una vegada a la setmana durant 4 setmanes. Un mateix pacient pot requerir més d’un cicle de tractament.

Pujar

Efectes secundaris

Durant l’administració del medicament, sobretot durant la primera dosi, poden aparèixer febre, calfreds, malestar, cansament o erupcions cutànies. Amb menor freqüència pot aparèixer dificultat respiratòria, mareig i palpitacions. En la majoria dels casos es pot continuar amb l’administració del fàrmac quan els símptomes desapareixen o milloren.
El tractament amb Rituximab augmenta el risc de patir infeccions. Per aquest motiu, ha d’acudir al metge immediatament i comunicar que ha rebut tractament amb Rituximab en cas de febre o qualsevol símptoma d’infecció (molèsties a l’orinar, tos, diarrees abundants, etc.).
De forma molt excepcional s’ han descrit casos de leucoencefalopatia multifocal progressiva en pacients tractats amb Rituximab. Consulti al seu metge davant de qualsevol símptoma neurològic de nova aparició.

Pujar

Recomanacions

- No pot rebre vacunes que continguin microorganismes vius o atenuats durant i alguns mesos després del tractament amb Rituximab.
- Aquest medicament està contraindicat durant l’embaràs i la lactància. No pot quedar-se embarassada fins passat un any de la última administració de Rituximab.
- És molt important acudir a les visites programades i realitzar les analítiques que siguin precises per al correcte control del tractament amb l’objectiu de detectar possibles efectes adversos precoçment.

Pujar

 

Informació malalties
Consells pràctics

Cures i tractaments dermatològics

Cirugia dermatològica:

· Instruccions postoperatories

· Instruccions sobre la Cirurgia de Mohs

Crioteràpia

Fototerapia

Teràpia fotodinàmica

TFD amb llum de dia

Tractaments tòpics:

· Imiquimod 5%

· 5-fluorouracil

· 5FU AS

· Antiberrugues tòpics:

   1. Àcid salicílic i àcid làctic

   2. Cantaridina

·Difenciprona per l'Alopècia areata

Tractaments orals:

· Azatioprina

· Isotretinoina

· Acitretina

· Alitretinoïna

· Cliclosporina

· Metotrexat

· Rituximab

· Sulfones

· Tractaments biològics per la psoriasi

 

Tècniques diagnòstiques