Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
   

Acitretina

Azatioprina

Ciclosporina

Finasteride

Fototerapia

Isotretinoina

Metotrexat

Rituximab

Terapia fotodinàmica

ESCALES DE MEDICIÓ

Alopècia androgenètica

Angioedema: Escala AAS

Dermatitits atòpica: SCORAD

Dolor

Esclerodèrmia

HADS (Escala Hospitalària d'Ansietat i Depressió)

Hidradenitis supurativa: Estadi de Hurley i Sartorius

Hirsutisme

Lupus

Mucoses-ampolloses

Psoriasi

Qualitat de vida

Urticaria: UAS i UAS7

Urticaria Control Test - versió curta

Urticaria Control Test - versió llarga

 

 

Malalties autoimmunitàries

Genodermatosis

Guia tract. immunosupressors i altres guies

Guies nacionals i internacionals adaptades

Guies "European Dermatology Forum" (EDF)

Ús de Propranolol en hemangiomes infantils

Protocol de maneig de fàrmacs antitrombòtics en cirurgia dermatològica

Cribatge de ITS en pacients assimptomàtics