Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

· CÀNCER

Processos limfoproliferatius cutanis
Càncer cutani no melanoma

· INFLAMACIÓ

Psoriasi
Malalties ampul·lars

· INMUNODERMATOLOGIA I AL·LÈRGIA CUTÀNIA

Urticaria crònica

Dermatitis de contacte

· ALTRES

RECERCA EN MALALTIES AMPUL·LARS

La Unitat de Malalties Ampul·loses Autoimmunes disposa d'un laboratori de recerca bàsica dedicat a intentar conèixer els mecanismes pels quals es produeixen aquestes malalties, amb la fita última de facilitar el descobriment de noves tècniques terapèutiques, més efectives i amb menys toxicitat pels pacients. El laboratori es troba a les instal·lacions de l'IMIM, al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

Des de fa 5 anys tenim engegats diversos projectes d'investigació en pemfigoid ampul·lós, pemfigoid de mucoses i epidermòlisi ampul.losa adquirida.

Col·laborem amb altres centres de salut universitaris nacionals i europeus en diversos projectes, conjuminant esforços per a potenciar l'activitat investigadora en aquest camp de la Medicina.

Fins ara, el nucli de la nostra recerca es basava en el coneixement dels autoanticossos inductors de malaltia en els pemfigoids, intentant discriminar aquells que són patogènics i desenvolupant mitjans per a la depuració o neutralització d'aquests del sèrum dels malalts.

Amb aquest objectiu s’han establert múltiples tècniques de laboratori, com ara la síntesi de proteïnes recombinants, tècniques immunoquímiques de detecció d'anticossos, estudis d'epitope mapping, immunoadsorció, estudis de patogenicitat in vitro, cultius cel·lulars, etc.

Actualment hem iniciat un nou i ambiciós projecte que analitza in vivo el paper de diversos components de la immunitat innata, en un model experimental d’epidermolisi ampul·losa adquirida.

Des d'aquí, volem fer arribar el nostre agraïment als pacients, els quals representen el motiu d’ésser dels nostres estudis de recerca clínica i bàsica.

Continuem treballant dia rere dia amb l’objectiu d’obtenir resultats exportables a la pràctica clínica, per millorar la qualitat de vida dels nostres malalts.

Qualsevol dubte, aclariment o comentari serà benvingut. Els preguem s'adrecin via e-mail a:
jherrero@imas.imim.es o mestelamartinez@aedv.es

 

 

 

Assajos clínics

Producció científica

Publicacions

IMIM

PRBB