NOTA LEGAL

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'IMAS o d'algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts.
Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • L'IMAS no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de l'IMAS.
  • L'IMAS no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi