Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
   
PÈMFIG VULGAR

Acne

Alopècies

Berrugues víriques

Càncer cutani

Dermatitis atòpica

Dermatitis herpetiforme

Èczema

Granuloma anular

Hidradenitis supurativa

Liquen esclerós i atròfic

Liquen pla

Lupus

Malalties de transmissió sexual

Malalties psicodermatològiques

Melanoma maligne

Melasma

Mol·lusc contagiós

Nevus melanocítics

Onicomicosi

Panniculitis

Pèmfig vulgar

Pemfigoid

Pitiriasi rosada

Pitiriasi versicolor

Psoriasi

Queratosi actínica

Queratosi seborreica

Rosàcia

Sarna

Urticaria

Vitiligen

 

Definició

El pèmfig vulgar és una malaltia autoimmunitària crònica que es caracteritza per l’ aparició de butllofes i erosions superficials a la pell i a les mucoses, sobretot a la mucosa oral. La causa és la presencia d’uns auto-anticossos que, en persones genèticament predisposades, s’uneixen a les proteïnes de la pell que s’encarreguen de mantenir les cèl·lules de les diferents capes de la pell unides (desmogleïnes 1 i 3). Com a conseqüència, la pell es separa i això dona lloc a la formació d’ampolles dins de l’epidermis, que és la capa més superficial de la pell.

Pujar

Clínica

Lesions erosives doloroses a la mucosa oral (sovint és la manifestació inicial) amb o sense butllofes flàccides a la pell (sobretot localitzades al cap, tronc o aixelles) que son fràgils i es trenquen amb facilitat deixant erosions cutànies.

pemfig

pemfig

 

Pujar

Diagnòstic

Es realitza amb la sospita clínica, la confirmació histològica i la realització de tècniques d’immunofluorescència, motiu pel qual es necessària la biòpsia cutània i l’extracció de sang.
A la biòpsia observarem una butllofa dins de l’ epidermis (acantòlisi suprabasal). Les tècniques d’immunofluorescència realitzades sobre la pell de la biòpsia o en sèrum (immunofluorescència directa i indirecta), ens ajuden a confirmar el diagnòstic.
A més a més, mitjançant tècniques de laboratori (ELISA) podem detectar quins són els anticossos implicats en la malaltia i monitoritzar l’activitat de la mateixa.

 

Pujar

Tractament

L’objectiu del tractament és disminuir la producció d’autoanticossos, fonamentalment amb prednisona via oral, associant o no altres i fàrmacs immunosupressors.
També és important mantenir una bona hidratació i realitzar les cures tòpiques de lesions per evitar la sobreinfecció.


Pujar

 

 

 

Consells pràctics
Cures i tractaments dermatològics
Tècniques diagnòstiques