Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE RESIDÈNCIA EN DERMATOLOGIA MÈDICO-QUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA. Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona
INDEX

Versió PDF per imprimir

1. INTRODUCCIÓ

2. OBJETIUS GENERALS DE LA FORMACIÓ

3. CONTIGUTS ESPECIFICS

A) CONTINGUTS TEÒRICS

B) CONTINGUTS PRÀCTICS

a.  Tècniques Diagnostiques

b. Tècniques terapèutiques

4. ROTACIONS

5. OBJECTIUS ESPECIFICS OPERATIUS / ACTIVITATS PER ANY DE RESIDÈNCIA

•  Objectius Específics

•  Sessions del Servei de Dermatologia

Objectius:

1. Coneixements (Generals).

2. Habilitats (Generals).

3. Actituds amb els pacients.

4. Activitats (Generals)

1. Assistèncials.

2. Científiques.

ROTACIONS ESPECÍFIQUES (R-1)

1- MEDICINA INTERNA

Coneixements

Habilitats

2- MALALTIES INFECCIOSES

Coneixements

Habilitats

3- ANATOMIA PATOLOGICA

Coneixements

Habilitats

4- LABORATORI DE CITOGENÈTICA Y BIOLOGIA MOLECULAR

5- MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL

Coneixements

Habilitats

6- CIRURGIA

Coneixements

Habilitats

7- MICOLOGIA MÈDICA

Coneixements

Habilitats

VALORACIÓ ESPECIFICA DELS CONEIXEMENTS (1er any)

 

Objectius

1. Coneixements. (Veure Annex I: Temari R-2)

2. Habilitats.

3. Actituds amb els pacients.

4. Activitats

1. Assistèncials .

2. Científiques .

VALORACIÓ ESPECIFICA DELS CONEIXEMENTS (2on any)

Objectius

1. Coneixements. (Veure Annex I: Temari R-3)

2. Habilitats.

3. Actituds amb els pacients.

4. Activitats

1. Assistèncials .

2. Científiques

VALORACIÓ ESPECIFICA DELS CONEIXEMENTS (3er any)

 

Objectius

1. Coneixements. (Veure Annex I: Temari R-3)

2. Habilitats.

3. Actituds amb els pacients.

4. Activitats

1. Assistèncials.

2. Científiques.

VALORACIÓ ESPECIFICA DEL PROGRAMA PER PART DEL RESIDENT   (4rt any)

ANNEX I- CONTINGUT TEÒRIC i TEMÀTIC DE L´ESPECIALITAT

ANNEX II- ACTIVITAT QUIRURGICA (Coneixements i Habilitats en finalitzar la Residència)

ANNEX III- FONS BIBLIOGRÀFIQUES. BIBLIOTEQUES.

I- BIBLIOTECA DEL SERVEI

II- BIBLIOTECA GENERAL (UDIMAS)

III- BIBLIOTECA   UPF (Bàsiques)

REVISTES DE L´ESPECIALITAT

ANNEX IV- LLIBRES

- LLIBRES RECOMANATS

- BIBLIOGRAFIA PER ANYS
ANNEX V- WEBS RECOMANADES

 

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès