Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE RESIDÈNCIA EN DERMATOLOGIA MEDICO-QUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA. Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

INTRODUCCIÓ

La Dermatologia és una especialitat mèdico-quirúrgica que s'ocupa del coneixement de la pell humana i de les malalties que de forma primària o secundàriament l'afecten, així com dels diferents mètodes per a la seva prevenció i per a la preservació o la recuperació de la normalitat cutània.

La Dermatologia, com a objecte d'especialització dins de la Medicina, implica amb freqüència una important complexitat respecte a la clínica dermatològica, que sol precisar d'una dedicació específica junt amb un ampli coneixement mèdic general. Aquesta complexitat es veu reforçada per la necessitat, en moltes ocasions, de complementar una imatge clínica amb una correlació amb la morfologia microscòpica. Això fa que els coneixements en  dermatopatologia constitueixin un aspecte fonamental dins d'una formació dermatològica integral. A la pràctica dermatològica, la biòpsia cutània representa una eina diagnòstica bàsica i rutinària, i la seva interpretació exigeix un domini no tan sols de la morfologia microscòpica, sinó també, i de forma primària, de la clínica. Altres tècniques fonamentals en el coneixement dermatològic inclouen les diferents tècniques d'immunodermatologia (immunofluorescència directa, immunofluorèscencia indirecta, immunoperoxidasa), útils en el diagnòstic de diferents patologies autoimmunes cutànies (malalties ampul·loses) i tumorals.

La Dermatologia també inclou el coneixement i la utilització de tècniques terapèutiques especials, tals com les de tractament farmacològic tòpic, l'aplicació de determinats mètodes de fisioteràpia especialment dissenyats per a la pràctica dermatològica (crioteràpia, fototeràpia, radiacions ionitzants de baixa penetrància, etc.) i, diferents  tècniques i mètodes quirúrgics de complexitat variable (cirurgia dermatològica i cirurgia microgràfica)

La Dermatologia pot definir-se com «una òrgano-especialitat mèdico-quirúrgica que inclou la pell, annexes cutanis, mucoses dermo-papilars i tota la configuració externa relacionada». Per altra banda, les malalties venèries o malalties de transmissió sexual formen part integral del àrea d'actuació de la Dermatología. Inclou també, com a reflex de l'intima relació amb el coneixement mèdic general una sèrie de superespecialitats en relació a la immunologia i l'al·lèrgia (immunodermatologia clínica, dermatitis al·lèrgica de contacte, fotobiologia), a la microbiologia (micologia mèdica), a la genètica (genodermatosi), la cito i histopatologia (dermatologia), a la pediatria (dermatologia pediàtrica), a la farmacologia, i evidentment amb la medicina interna i la patologia quirúrgica (dermatologia quirúrgica).

És evident que la Dermatologia Mèdico-quirúrgica i Venereologia té amb altres especialitats àrees frontereres, en les que els seus camps respectius es superposen o coincideixen. Però això no és un fenomen específic de la Dermatologia, sinó de totes les especialitats de la Medicina, és un fet inevitable i necessari, ja que la parcel.lació del coneixement mèdic no pot trencar la seva coherència, ni desvincular per complet unes parcel·les de les altres.

Existeix un programa comú de formació en Dermatologia dins les diferents Institucions acreditades, adaptat en cada cas. El següent programa és simplement una adaptació del Programa General de Formació proposat per l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia, però adaptat a les característiques de la nostra institució.

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès