Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE RESIDÈNCIA EN DERMATOLOGIA MEDICO-QUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA. Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

OBJECTIUS GENERALS DE LA FORMACIÓ

El programa de formació té com a objectiu aconseguir metges que assoleixin un nivell suficient de coneixements per a exercir de forma responsable i adequada l'especialitat en els diferents serveis de salut. Es donarà així una resposta a les necessitats d'assistència, que cada dia són demanades per la societat amb major exigència. Per a arribar a aquests objectius, el metge en període formatiu necessita d'un programa que li permeti desenvolupar satisfactòriament l'aprenentatge de l'especialitat.

El resident, en finalitzar el període de formació, no només ha d'haver adquirit uns coneixements suficients que permetin plantejar una dinàmica diagnostica clínica i dominar una sèrie de tècniques específiques de l'especialitat, sinó també haver adquirit experiència terapèutica dermatològica mèdica (tòpica i sistèmica) i quirúrgica. Ha d'adquirir experiència en el maneig del pacient amb dermatologia cutània complexa de un Hospital Universitari (Oncologia cutània, ingressos hospitalaris, hospital de dia, etc.). Malgrat tot, el resident no ha de tenir una formació exclusiva de la patologia cutània greu, sinó que ha d'adquirir experiència en el maneig terapèutic de la patologia cutània freqüent, que molt probablement serà molt prevalent al llarg de la seva vida professional. Ha de conèixer i dominar les diferents exploracions complementàries diagnòstiques i terapèutiques (fototeràpia, laserteràpia, crioteràpia, dermatoscopia, proves epicutànies, proves de fotobiologia, etc.)  

S'ha d'oferir la possibilitat al resident en formació d'introduir-se en diferents Tècniques bàsiques de recerca dermatològica (biologia molecular, immunodermatologia, recerca) i d'incorporar-se a les línies de recerca establertes al Servei, oferint la possibilitat de realitzar formació específica dins el camp de la recerca durant -i probablement (en forma de beques) en finalitzar- el període de residència.

La residència ha d'assentar les bases per futures sub-especialitzacions que en un futur no llunyà, ben segur tindran un caràcter oficial:  

•  Dermatopatologia

•  Inmunodermatologia i Al·lèrgia cutània

•  Cirurgia Dermatològica i Cirurgia de Mohs

•  Fotobiologia

•  Dermatologia Pediàtrica

•  Malalties de Transmissió Sexual

També ha de facilitar la interacció amb altres Serveis, acudir a Reunions, Congressos i Simposis de Formació.

 

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès