Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE RESIDÈNCIA EN DERMATOLOGIA MEDICO-QUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA. Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

ACTIVITATS PER ANY DE RESIDÈNCIA

SEGON ANY DE FORMACIÓ (R-2)

Objectius

1. Coneixements. (Veure Annex I: Temari R-2)

a) Reconèixer les dermatosis més freqüents amb les seves variants clíniques, evolució natural i pronòstic.

b) Coneixements de terapèutica cutània bàsica. Raons per les quals s'utilitza un tipus de medicació diferent en fases evolutives del mateix procés.

c) Coneixements teòrics bàsics de cirurgia dermatològica i els fonaments de les seves tècniques elementals.

d) Conèixer les particularitats biològiques dels diferent agents causants de les infeccions cutànies. Conèixer les tècniques microbiològiques i serològiques més comuns utilitzades per al diagnòstic de les malalties cutànies.

e) Dermatosis freqüents en la Infància. Genodermatosi. Dermatologia Pediàtrica

f) Adquisició de coneixements en Immunodermatologia Clínica: Al·lèrgia per contacte, teoria i pràctica del patch-test i foto-patch test. Valoració dels resultats. Enquesta clínica en dermopaties laborals. Dermatitis irritativa. Urticària. Proves de Provocació. Test de sèrum autòleg.

g) Adquisició de coneixements en Fotobiologia Clínica: Fototoxia, fotoal.lergia. Proves fotolumíniques. Fototeràpia.

h) Introducció progressiva a la Dermatopatologia. Patrons histològics.

i) Formulació a Dermatologia. Dermatologia i Imatge. Fotografia Dermatològica

 

2. Habilitats.

a) Confecció d'històries clíniques, realitzant exploracions i plantejant el diagnòstic diferencial.

b) Confecció d'històries especialitzades de la clínica de contacte, amb coneixement de la dermatologia laboral.

c) Metodologia, realització i interpretació de les proves del pegat, fototest, fotopatch test, ROAT, Prick test. Tècniques no invasives en Dermatologia. Prova sèrum autòleg

d) Tècniques de Fototeràpia: PUVA, UVA. PUVA mans i peus. Laserteràpia.

e) Pràctica biòpsies cutànies i procediments quirúrgics i fisioteràpics menors.

f) Introducció a la interpretació de la Dermatoscopia

 

3. Actituds amb els pacients.

a) Saber explicar al pacient el significat de la malaltia i el tractament a realitzar, per a aconseguir una  col·laboració terapèutica satisfactòria.

b) Instrucció als malalts de les terapèutiques més freqüents. Forma de realitzar-les.

 

4.Activitats

1. Assistèncials.

a) Participació en les guàrdies de l'Hospital (Medicina Interna)

b) Rotació per l'Unitat de Immunodermatologia Clínica (Al·lèrgia Cutània i Proves Epicutànies)

c) Rotació per l'Unitat de Fototeràpia i Laserteràpia

d) Rotació Dispensari Genodermatosi i Dermatologia Pediàtrica

e) Control pacients Hospitalitzats (suport a l'R-3) i de les Consultes intrahospitalàries (suport adjunt responsable i R-4)

2. Científiques.

a) Assumir la responsabilitat de l'estudi dels coneixements teòrics, segons el programa.

b) Encarregat de la codificació de l'arxiu fotogràfic; organització de les sessions iconogràfiques; elaboració d'històries clíniques.

c) Participar en les Sessions Bibliogràfiques (Revisant de forma rotatòria amb els altres membres del Staff les Revistes assignades)

d) Preparació i presentació de casos clínics a Reunions regionals i/o nacionals.

e) Col·laboració en les publicacions del Servei.

f) Assistir a Congressos i Cursos Nacionals i Internacionals de l'Especialitat.

 

VALORACIÓ ESPECIFICA DELS CONEIXEMENTS (2n any)

En finalitzar el segon any (i de forma similar cada any de la residència) es realitzarà una prova tèorico-pràctica (interna del Servei) per tal de valorar la progressió de coneixements, actituds i habilitats (Tipus test i casos clínics).

 

Veure programa de tercer any (R3) >>

 

 

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès