Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE RESIDÈNCIA EN DERMATOLOGIA MEDICO-QUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA. Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

ACTIVITATS PER ANY DE RESIDÈNCIA

TERCERT ANY DE FORMACIÓ (R-3)

Objectius

1. Coneixements. (Veure Annex I: Temari R-3)

a) Aprendre a elaborar judicis diagnòstics i plantejar diagnòstics diferencials, establir el diagnòstic final i procedir a un adequat tractament de les dermatosis més freqüents.

b) Coneixements d'Hemato-Oncologia cutània i de les seves tècniques diagnòstiques i terapèutiques.

c) Coneixements epidemiològics, bacteriològics i clínics de la malaltia de Hansen. Tècniques d'exploració.

d) Estudi de les manifestacions cutànies de malalties sistèmiques.

e) Dermatopatologia nivell mig. Histopatologia dels tumors cutanis benignes i malignes.

f) Adquirir les bases de tècniques diagnòstiques i de Recerca dermatològica especials.

g) Perfeccionament de les tècniques quirúrgiques més complexes. Cirurgia microgràfica. Indicacions.

h) Processos limfoproliferatius cutanis. Melanoma Maligne. Lesions pigmentades.

i) Dermatoscopia nivell mig.

 

2. Habilitats.

a) Resolució de casos clínics simples en la policlínica dermatològica.

b) Saber utilitzar les tècniques diagnòstiques i de tractament a oncologia cutània.

c) Tècniques d'estudi de les MTS. Metodologia. Valor diagnòstic

d) Cirurgia Dermatològica nivell mig-avançat. Introducció cirurgia Microgràfica.

e) Tècniques d'exploració del pacient amb manifestacions cutànies de les connectivopaties. Malaltia de Hansen.

f) Investigació epidemiològica en Dermatologia. Estadística.

 

3. Actituds amb els pacients.

a) Actitud con el malalt hemato-oncològic. Melanoma maligne. Càncer cutani no melanoma. Limfomes cutanis. Sarcoma de Kaposi.

b) Informació als pacients amb MTS. Cerca de contactes.

c) Informació als pacients amb malalties del teixit connectiu. Vasculitis. Malaltia de Hansen.

 

4.Activitats

1.Assistencials.

• Continuar adscrit a la policlínica dermatològica i/o al àrea d'hospitalizació.

• Rotació per Dispensari de Limfomes cutanis.

• Rotació per Unitat de Càncer cutani.

• Rotació Cirurgia Dermatologia i Cirurgia microgràfica

• Participació Comitè Tumors Cutanis

• Possibilitat de realitzar un curset teòrico-práctic de leprologia.

• Control i responsable pacients Hospitalitzats al Servei (conjuntament amb l'adjunt responsable) i participa de les Consultes intrahospitalàries (suport adjunt responsable i R-4)

2. Científiques.

•  Assumir la responsabilitat de l'estudi de coneixements teòrics, segons les indicacions del tutor.

•  Presentació de pacients a les sessions clíniques supervisades per un facultatiu adjunt.

•  Participació activa a totes les activitats del Servei.

•  Elaboració d'un projecte integrat dins les línies de recerca.

•  Elaborar comunicacions per a la seva presentació en reunions i congressos.

•  Col·laborar en l'elaboració de treballs, revisions de casuística, etc.

•  Elaborar publicacions de casos clínics.

• Revisió dels casos interessants de las preparacions de dermatopatologia i comentar-ho posteriorment amb membres de l'staff del Servei.

•  Assistir a Congressos i Cursos Nacionals i Internacionals de l'Especialitat.

 

VALORACIÓ ESPECIFICA DELS CONEIXEMENTS (3r any)

En finalitzar el tercer any (i de forma similar cada any de la residència) es realitzarà una Prova tèorico-pràctica (interna del Servei) per tal de valorar la progressió de coneixements, actituds i habilitats (Tipus test i casos clínics).

 

Veure programa de quart any (R4) >>

 

 

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès