Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE RESIDÈNCIA EN DERMATOLOGIA MEDICO-QUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA. Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

ACTIVITATS PER ANY DE RESIDÈNCIA

QUART ANY DE FORMACIÓ (R-4)

Objectius

1.Coneixements. (Veure Annex I: Temari R-4)

a) Posseir els coneixements en grau suficient per a exercir adequadament l'especialitat.

b) Posseir els coneixements suficients per a diagnosticar les malalties més freqüents des d'un punt de vista de la dermatopatologia.

c) Coneixements consolidats de les diferents subespecialitats de Dermatologia

d) Coneixements bàsics i clínics de radiotèrapia.

e) Coneixements fisiopatològics i clínics de tricologia.

 

2. Habilitats.

a) Desenvolupar la policlínica dermatològica i resoldre els problemes que s'hi plantegin.

b) Maneig adequat de tècniques diagnòstiques i terapèutiques dermatològiques.

c) Utilitzar les tècniques apropiades per l'estudi del cabell i de les seves malalties

d) Adquirir un hàbit quirúrgic necessari per a poder realitzar l'activitat quirúrgica elemental que es realitza en el Servei

e) Dermatopatologia de Nivell adequat

 

3. Actituds amb els pacients.

a) Adquirir els coneixements i les habilitats suficients per a establir una relació fluida amb els pacients, adquirint els hàbits necessaris per a la correcta aproximació d'aquests, incloent els seus aspectes clínics i terapèutics.


4. Activitats

1. Assistèncials.

a) Funció assistèncial de dispensari similar a la d'un facultatiu adjunt. Consultarà els facultatius adjunts o el cap del Servei en cas de dubtes respecte l'actitud diagnòstica o terapèutica en casos concrets.

b) Serà un vertader "resident en Cap", que estimularà els altres residents i tindrà una funció assessora de les activitats científiques i assistencials que facin.

c) Serà responsable de les consultes intrahospitalàries amb la supervisió d'un facultatiu adjunt o cap de Servei.

d) Serà responsable de la programació de les sessions intrahospitalàries amb la supervisió del coordinador de docència.

e) Activitat quirúrgica pròpia (Controlada per l'adjunt responsable de Cirurgia dermatològica)

f) Fase de consolidació del treball de recerca amb l'objectiu d'elaborar una tesi doctoral.

 

2. Científiques.

a) Una cop adquirida l'anterior experiència, el metge en formació ha d'stablir un programa de recerca, amb la idea d'aspirar al grau de doctor en un futur pròxim del seu període de post-especialització.

b) Elaboració de treballs i col·laborar en el disseny d'estudis i protocols.

c) Assumir la responsabilitat de l'estudi de coneixements teòrics, segons les indicacions del tutor.

La formació i activitats del metge en formació no han de quedar limitades a l'àmbit nacional. La participació i assistència a cursos, programes de formació especialitzada i congressos internacionals és aconsellable que formi part del període formatiu per tal d'establir una visió ampla de l'especialitat que permeti el seu desenvolupament durant els anys següents a la consecució del  títol d'especialista.

d) Valorar la possibilitat de sol·licitar un ajut de Recerca per tal de integrar-se en un Projecte de Recerca i la possible prolongació durant 1 any addicional el període de Formació (Recerca) i la relació amb el Servei.

 

VALORACIÓ ESPECIFICA DEL PROGRAMA PER PART DEL RESIDENT (4t any)

En finalitzar el quart any es realitzarà una enquesta (interna del Servei) per tal de valorar l'opinió del Resident respecte a la formació rebuda, destacant-ne els punts negatius, positius i aspectes millorables.

 

 

 

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès