Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Guia d'acollida del resident del Parc Salut Mar

Oferta docent MIR per part del Parc Salut Mar

PROGRAMA DE RESIDÈNCIA EN DERMATOLOGIA MEDICO-QUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA. Servei de Dermatologia de l'Hospital del Mar. Barcelona

ROTACIONS

Es considera que un coneixement de la Medicina Interna i de la Cirurgia és un pilar fonamental on situar el coneixement dermatològic. El període rotatori en aquests dos Serveis vénen determinats com a un termini mínim de 6 mesos i màxim d'1 any. També es considera imprescindible, per a una completa formació del metge, la realització de guàrdies hospitalàries adscrit al Servei de Medicina Interna durant un període de 2 anys (R1 i R2).

Es considera important que les rotacions serveixin per a adquirir coneixements específics de diverses branques de l'especialitat. Per aquest motiu es realitzen rotacions a un Centre de Malalties de Transmissió Sexual (Drassanes) durant 1 mes, i en un Servei de Referència de Micologia (1 mes). També resulta fonamental que el resident conegui les tècniques bàsiques d'Anatomia Patològica i Biologia Molecular. Les rotacions (que poden variar d'ordre segons les possibilitats) prèvies a la incorporació definitiva al Servei de Dermatologia són les següents:

ROTACIONS R1 DERMATOLOGIA

INICI: JUNY (R-1)

A- Servei de MEDICINA INTERNA I MALALTIES INFECCIOSES (3+3 mesos: 6 mesos ): Juny-Desembre

B- Unitat de MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL (Drassanes): 1 mes - Gener

C- Laboratori MICOLOGIA-MICOLOGIA MÈDICA (IMIM): 1 mes - Febrer

D- Servei d'ANATOMIA PATOLÒGICA/BIOLOGIA MOLECULAR (1.5m+1.5m: 3 mesos ): Març-Juny

E- Sevei CIRURGIA/CIRURGIA PLÀSTICA/MAXIL·LO_FACIAL: 3 mesos: Juliol-Setembre

TEMPS TOTAL ROTACIONS: 14 mesos

FI ROTACIONS EXTERNES: 1 OCTUBRE (R-2)

Cada rotació té les seves corresponents valoracions d'objectius i aptituds, aprovades pels Serveis de destí.

 

Tornar a l'índex

 

Programa oficial de residència de dermatologia i venereologia (BOE)

Pla acollida a Dermatologia

Programa de residència

Sessions del servei

Oferta de places de Dermatologia (Convocatoria 2016)

Unitat Docent Parc de Salt Mar: Grau Compartit UAB/UPF

Programa de l'assignatura de Dermatologia

Webs docents d'interès