Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
   

Acitretina

Azatioprina

Ciclosporina

Finasteride

Fototerapia

Isotretinoina

Metotrexat

Rituximab

Terapia fotodinàmica

PROVES EPICUTÀNIES

Alcohols de la llana

Bàlsam del Perú

Budesonide

Butilfenol Formaldehid Resina

Caines

Carbó Mix

Clioquinol

Cobalt

Colofònia

Crom

Epoxi Resina

Etilendiamina

Euxyl K

Fenilenodiamina (IPPD)

Formaldehid

Fragàncies Mix

Kathon CG

Lactones MI1

Mercaptobenzotiazol

Mercuri

Neomicina

Níquel

Parabens Mix

p-Fenilendiamina

Quaternium 15

Tiomersal

Tiurammix

Tixocortol Pivalat

 

Malalties autoimmunitàries

Genodermatosis

Guia tract. immunosupressors i altres guies

Guies nacionals i internacionals adaptades

Guies "European Dermatology Forum" (EDF)

Ús de Propranolol en hemangiomes infantils

Protocol de maneig de fàrmacs antitrombòtics en cirurgia dermatològica

Cribatge de ITS en pacients assimptomàtics