Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     
Cartera de serveis

LA MICROSCÒPIA CONFOCAL

Què és?

És una innovadora tècnica làser no invasiva per a l’estudi de les lesions cutànies a una resolució similar a la histologia però a temps real i sense necessitat de fer biòpsies. Permet visualitzar les diferents capes de la pell i estudiar la seva estructura i cel·lularitat.

Microsopi confocal de reflectancia

S’ha aplicat sobretot en tumors cutanis, tant en carcinomes basocel·lulars com en lesions melanocitàries (nevus i melanoma) i sembla que podria permetre un diagnòstic quasi histològic de lesions que són dubtoses per clínica i dermatoscòpia.

Es tracta d’un làser de baixa potència, innocu per la pell, que utilitza una lent de 30 augments i està acoblat a un sistema informàtic que ens ofereix unes imatges d’alta resolució en escala de grisos.

Quan s’utilitza?

És una tècnica en procés de desenvolupament que encara no s’aplica de rutina a les consultes de dermatologia i està limitada a centres molt especialitzats i en l’àmbit de la recerca. En un futur podria complementar la imatge clínica i dermatoscòpica per diagnosticar de forma més precisa disminuint el número de biòpsies.

 

Informació malalties
Consells pràctics
Cures i tractaments dermatològics

Tècniques diagnòstiques

Biopsia cutània

Dermatoscòpia

Examen amb llum de Wood

Examen directe al microscopi

Fototest o fotoprova

Immunofluorescència directa

Microscòpia confocal

Prick test i variants

Prova del fotopatch

Proves diagnòstiques en les urticaries

Proves epicutànies