Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     
Cartera de serveis

LA DERMATOSCÒPIA (MICROSCÒPIA D'EPILUMINISCÈNCIA)

Què és?

La dermatoscòpia és una tècnica no invasiva que millora el diagnòstic clínic de les lesions cutànies, especialment les pigmentades. Permet identificar estructures de la pell que són invisibles a l’ull nuu. Ha demostrat augmentar la precisió diagnòstica del melanoma en professionals entrenats.

És una tècnica senzilla, ràpida i barata que consisteix en una lupa de 10 a 30 augments amb una font d’il·luminació. Per evitar la dispersió de la llum en contacte amb la capa còrnia, els dispositius poden utilitzar una llum polaritzada, o bé una llum convencional però aplicant oli d’immersió sobre la pell i contactant directament la lent a la superfície cutània.

Dermatoscopi

Quan el dispositiu de dermatoscòpia s’acobla a un sistema informàtic permet el control digital de lesions pigmentades, l’anomenada microscòpia d’epiluminiscència digitalitzada. Aquest procediment permet fer un seguiment periòdic precís de lesions pigmentades en pacients d’alt risc de desenvolupar melanoma.

 

Quan s’utilitza?

La dermatoscòpia és una tècnica d’interès creixent per tots els dermatòlegs donat el seu baix cost i la informació rellevant que permet obtenir.

Té una utilitat demostrada en l’estudi dels tumors cutanis, especialment els pigmentats. S’hauria d’utilitzar sempre davant una lesió d’aquestes característiques, ja que facilita el diagnòstic diferencial d’aquestes lesions i millora la precisió diagnòstica del melanoma.

Els pacients amb alt risc de desenvolupar melanoma, com són aquells amb múltiples nevus displàstics, els que tenen antecedents familiars o personals de melanoma, o els portadors de mutacions amb risc de desenvolupar melanoma, haurien de ser controlats amb sistemes de microscòpia d’epiluminiscència digitalitzada, per garantir el diagnòstic precoç d’aquest tumor.

 

Carcinoma basocel.lular (clínica) Carcinoma basocel.lular (dermatoscopia)
Carcinoma basocel·lular (imatge clínica) Carcinoma basocel·lular (dermatoscopia)
Melanoma (clínica) Melanoma (dermatoscopia)
Melanoma (imatge clínica) Melanoma (dermatoscopia)
Nevus displàsic (clínica) Nevus displàsic (dermatoscopia)
Nevus displàsic (imatge clínica) Nevus displàsic (dermatoscopia)

 

 

Informació malalties
Consells pràctics
Cures i tractaments dermatològics

Tècniques diagnòstiques

Biopsia cutània

Dermatoscòpia

Examen amb llum de Wood

Examen directe al microscopi

Fototest o fotoprova

Immunofluorescència directa

Microscòpia confocal

Prick test i variants

Prova del fotopatch

Proves diagnòstiques en les urticaries

Proves epicutànies