Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     
Cartera de serveis

EXAMEN DIRECTE AL MICROSCOPI

El microscopi és una eina fonamental en la consulta dermatològica, ja que ens permet fer un diagnòstic de certesa en algunes de les infeccions cutànies més freqüents, de forma ràpida, senzilla i segura. Consisteix en agafar mostres de pell o  exsudat cutani que es miraran amb atenció al microscopi amb diferents tincions. Existeixen diverses tècniques segons la malaltia que sospitem.

 

- Infeccions fúngiques (Examen amb hidròxid potàssic al 10% [KOH])
Mostres: Escates cutànies, ungla, cabell o exsudat vaginal.
Aplicació d’una gota de solució d’hidròxid potàssic al 10% i escalfament posterior per dissoldre les cèl·lules queratinitzades i la queratina.

Examen amb  KOH

- Infecció pel virus del herpes (H simplex i H.zoster-varicel·la) (Test de Tzanck)
Mostres: Material de la base d'una butllofa o d'una úlcera
Tinció i cerca de canvis característics de la infecció herpètica a les cèl·lules.

Test de Tzanck

-Estudi paràsits en pell (Sarna: Prova de Muller)
Mostres: Material que s’obté del gratat d’una pàpula o solc
Aplicació d’una gota d’oli mineral. És diagnòstic si es visualitza l’àcar, els seus ous o les seves femtes.

Prova de Muller. Àcar

- Estudi espiroquetes en úlceres genitals  (Sífilis: Microscopi de camp fosc)
Mostres: Exsudat (líquid del fons de la llaga).
Observació en un microscopi especial (camp fosc). Visualització de les espiroquetes, uns bacteris fusiformes mòbils, que són els que ocasionen la malaltia.

Informació malalties
Consells pràctics
Cures i tractaments dermatològics

Tècniques diagnòstiques

Biopsia cutània

Dermatoscòpia

Examen amb llum de Wood

Examen directe al microscopi

Fototest o fotoprova

Immunofluorescència directa

Microscòpia confocal

Prick test i variants

Prova del fotopatch

Proves diagnòstiques en les urticaries

Proves epicutànies