Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     
Cartera de serveis

PROVA DEL FOTOPATCH O DEL FOTOPEGAT

Què és?

La prova del fotopatch o fotopegat és una tècnica per a estudiar la causa de reaccions cutànies fotoal·lèrgiques.

Les reaccions fotoal·lèrgiques son erupcions cutànies localitzades exclusivament a les zones exposades al sol, com a conseqüència d'una reacció combinada del sol i un fàrmac prèviament pres per via oral o aplicat tòpicament a la pell. Els individus amb reaccions fotoal·lèrgiques no desenvolupen cap reacció a la exposició solar aïllada ni al medicament responsable aïllat, però en canvi, la combinació medicament-exposició solar els causa una reacció cutània al·lèrgica. Per aquest motiu les reaccions fotoal·lèrgiques sovint s'observen durant els mesos d'estiu.

El fotopatch o fotopegat consisteix en l'aplicació en forma de pegat (habitualment a l'esquena) de la substància o substàncies sospitosa/es durant 48 hores. Si no s'observa cap reacció, la zona és exposada a una font de radiació ultraviolada. Si es desenvolupa vermellor a la zona del pegat es considera la reacció com a positiva.

Existeixen diferents bateries de fotopegats on s'inclouen diferents substàncies que potencialment poden donar lloc a aquest tipus de reaccions.

 

Quan s’utilitza?

Quan sospitem una reacció fotoal·lèrgica. Davant una erupció cutània localitzada en zones exposades al sol (cara, coll, "V" del escot, nuca, cares lateral del braços i anterior de cames) sovint cal descartar aquesta possibilitat.

 

Fotopegat

 

Informació malalties
Consells pràctics
Cures i tractaments dermatològics

Tècniques diagnòstiques

Biopsia cutània

Dermatoscòpia

Examen amb llum de Wood

Examen directe al microscopi

Fototest o fotoprova

Immunofluorescència directa

Microscòpia confocal

Prick test i variants

Prova del fotopatch

Proves diagnòstiques en les urticaries

Proves epicutànies