Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     
Cartera de serveis

PROVES EPICUTÀNIES (PROVES DEL PEGAT)

Les proves epicutànies són unes proves de provocació cutània destinades a demostrar que les lesions que vostè pateix a la pell estan provocades per alguna substància d’aplicació directa o indirecta sobre la mateixa (dermatitis al·lèrgica de contacte). Aquestes proves reprodueixen clínicament un procés d’hipersensibilitat o al·lèrgia de tipus retardat. Consisteixen en l’aplicació d’uns apòsits o pegats a l’esquena que contenen quantitats estandarditzades d’al·lèrgens (substàncies responsables de l’aparició de reaccions d’hipersensibilitat o al·lèrgia).

Habitualment s’aplica una bateria de substàncies basal o estàndard que inclou als al·lèrgens responsables de l’èczema de contacte més freqüents. En alguns casos es poden estudiar altres bateries especifiques (per exemple perfums, tints, materials dentals, metalls, gomes, etc.) o productes propis. Si hi ha algun producte que vostè utilitza i creu que pot ser el responsable de la seva reacció cutània, és important que el porti el dia de la visita per saber-ne la composició (sabons, cremes hidratants, detergents, etc.). També pot portar una fotografia dels components.

Aquestes proves consisteixen en tres visites, habitualment dilluns, dimecres i divendres (en alguns casos el dilluns de la setmana següent).
El primer dia (primer dilluns) se li realitzarà una història clínica detallada i se li posaran els pegats a l’esquena en oclusió. A les 48 hores (el dimecres), se li retiraran els pegats i li marcarem amb un retolador per a la pell la localització dels diferents al·lèrgens estudiats. Finalment, el divendres (o el dilluns següent) es farà la lectura dels resultats (veure si ha sortit alguna reacció positiva). Si hi ha una reacció positiva, s’evidencia l’aparició de vermellor (eritema), o fins i tot la presencia de vesícules/ampul·les.

Recomanacions

1. Durant tota aquesta setmana no es pot mullar l’esquena.
2. Ha d’evitar el calor, la sudoració i l’exercici físic.
3. No ha de prendre corticoides orals (com a mínim en els 15 dies previs) ni cap altre tractament immunomodulador.
4. Pot prendre antihistamínics els dies previs a les proves.
5. No ha d’ aplicar corticoides tòpics a la zona de realització de les proves (esquena).
6. Les proves s’han de realitzar en la fase estable de l’èczema.

 

 

 

Informació malalties
Consells pràctics
Cures i tractaments dermatològics

Tècniques diagnòstiques

Biopsia cutània

Dermatoscòpia

Examen amb llum de Wood

Examen directe al microscopi

Fototest o fotoprova

Immunofluorescència directa

Microscòpia confocal

Prick test i variants

Prova del fotopatch

Proves diagnòstiques en les urticaries

Proves epicutànies