Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Cartera de serveis

Cirugia Dermatològica

Cures Dermatològiques

Dermatologia Pediàtrica

Fototeràpia

Immunodermatologia i Al·lèrgia Cutània

Iontoforesi

Laserteràpia

Lesions Pigmentades i Melanoma

Limfomes cutanis

Malalties Ampul·lars Autoimmunes

Malalties Autoimmunes

Malalties Infeccioses Cutànies i Venereologia

Patologia de la Mucosa Oral

Psicodermatologia

Psoriasi

Teràpia Fotodinàmica

Xarxa d'ambulatoris especialitzats

UNITAT DE CIRURGIA DERMATOLÒGICA

Les principals lesions que son tractades a la Unitat de cirurgia dermatològica són les següents:

 • Càncer i precàncer cutani.
 • Nevus melanocítics congènits
 • Hiperhidrosi
 • Queloides

Les eines i tècniques utilitzades en la unitat de cirurgia dermatològica són les següents:

 • Crioteràpia: nitrogen líquid en esprai.
 • Electrocirurgia: ús de l'electrocoagulador elèctric.
 • Cirurgia convencional: petites exèresis de tumors sota anestèsia local
 • Cirurgia avançada: exèresi de lesions complexes que requereixen el tancament de defectes quirúrgics amb penjolls (desplaçament de pell adjacent) o empelts cutanis.
 • Cirurgia microgràfica de Mohs: la cirurgia microgràfica de Mohs és una tècnica quirúrgica acurada que permet extirpar tumors cutanis de forma complerta estalviant el màxim de pell sana. Aquesta modalitat de cirurgia dermatològica es practica quan es presenta alguna de les següents condicions:
  1. El tumor ha estat prèviament extirpat i ha tornat a aparèixer.
  2. La lesió es troba en una àrea on és rellevant preservar tant teixit sa com sigui possible per motius funcionals o cosmètics.
  3. Les vores del tumor no es poden delimitar clínicament amb facilitat.

   La cirurgia de Mohs consisteix en extirpar el tumor i analitzar-lo al microscopi immediatament per comprovar histològicament si s'ha extirpat completament. De no ser així es van realitzant extirpacions fins que es comprova la seva eradicació completa.

 • Teràpia fotodinàmica: consisteix en aplicar una crema (ALA o metil-aminolevulinat) que dóna lloc a la captació d’una substància fotosensibilitzant de forma selectiva per part d’alguns tumors malignes, que posteriorment són irradiats amb una llum que provoca la seva cremada.
 • Electrocirurgia.
Cirurgia Cirurgia microgrāfica de Mohs Cirurgia

 

Informació malalties

Consells pràctics
Cures i tractaments dermatològics
Tècniques diagnòstiques