Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Cartera de serveis

Cirugia Dermatològica

Cures Dermatològiques

Dermatologia Pediàtrica

Fototeràpia

Immunodermatologia i Al·lèrgia Cutània

Iontoforesi

Laserteràpia

Lesions Pigmentades i Melanoma

Limfomes cutanis

Malalties Ampul·lars Autoimmunes

Malalties Autoimmunes

Malalties Infeccioses Cutànies i Venereologia

Patologia de la Mucosa Oral

Psicodermatologia

Psoriasi

Teràpia Fotodinàmica

Xarxa d'ambulatoris especialitzats

UNITAT DE CURES DERMATOLÒGIQUES

El Servei de Dermatologia inclou una Unitat de Cures Dermatològiques que té per objectiu el tractament i seguiment de pacients amb úlceres cutànies, generalment, de llarga evolució, localitzades en les extremitats inferiors. El dispensari de Cures es realitza, actualment, un dia a la setmana. En les úlceres cròniques d'extremitats inferiors se segueix un protocol diagnòstic i terapèutic consensuat amb altres Serveis de l'Hospital (Angiologia i Cirurgia Vascular i Cirugia Plàstica)

La responsable d'aquesta Unitat es una infermera amb àmplia experiència en els tractaments dermatològics tòpics, i específicament de la cura d'úlceres cutànies. En el maneig d'aquest grup de pacients hi participa com a consultor un dermatòleg del Servei (responsable de cada malalt). En alguns casos, davant la complexitat de la patologia, es realitza una valoració conjunta amb els Serveis d'Angiologia i Cirurgia vascular i/o Cirugia Plàstica.

En aquest dispensari es realitza una tasca de seguiment de l'evolució de les lesions, cures periòdiques, control d'infeccions, així com un suport tècnic dels diferents tractaments.

Cures cutànies    

 

 

 

Informació malalties

Consells pràctics
Cures i tractaments dermatològics
Tècniques diagnòstiques