Info. pacients Recerca Docència Info. professionals Agenda Qui som? Enllaços d'interès
     

Cartera de serveis

Cirugia Dermatològica

Cures Dermatològiques

Dermatologia Pediàtrica

Fototeràpia

Immunodermatologia i Al·lèrgia Cutània

Iontoforesi

Laserteràpia

Lesions Pigmentades i Melanoma

Limfomes cutanis

Malalties Ampul·lars Autoimmunes

Malalties Autoimmunes

Malalties Infeccioses Cutànies i Venereologia

Patologia de la Mucosa Oral

Psicodermatologia

Psoriasi

Teràpia Fotodinàmica

Xarxa d'ambulatoris especialitzats

UNITAT DE DERMATOLOGIA PEDIÀTRICA

La Dermatologia Pediàtrica constitueix una subespecialitat de la Dermatologia, que estudia el diagnòstic i el tractament de les malalties cutànies a la infància (des del naixement fins els 16 anys d’edat).

La Dermatologia Pediàtrica estudia un ampli i heterogeni espectre de malalties o lesions cutànies tant de tipus congènit (presents en el moment del naixement) com adquirides. Hi ha malalties dermatològiques característiques i exclusives de l’edat pediàtrica (període neonatal, infància i adolescència), diferents a les dels adults, que sovint requereixen tractaments i actituds diferents.

Els tipus de malalties que es visiten són molt variades: angiomes i malformacions vasculars, nevus melanocítics congènits, ictiosis i alteracions de la queratinització, malalties ampul·loses de la infància, mastocitosis, histiocitosis, dermatitis seborreica, dermatitis atòpica, psoriasi infantil, etc. En una Unitat de Dermatologia Pediàtrica el tracte entre nen i metge i la relació establerta entre els pares i el dermatòleg son fonamentals.

Els pacients que visitem són pacients remesos pel metge de família o per algun especialista del centre de salut corresponent o be remesos des de d’altres serveis de l'Hospital del Mar o des d’altres hospitals. Així mateix, visitem els nens que tenen malalties i alteracions cutànies durant el seu ingrés hospitalari.

Aquesta Unitat també estudia i tracta els pacients amb Genodermatosis que són malalties cutànies de base genètica, sovint de tipus hereditari (i transmissió familiar). Dins de les Genodermatosis s'estudien específicament els pacients amb Neurofibromatosi, Esclerosi tuberosa, Epidermòlisi ampul·loses, Ictiosis, i diverses alteracions del teixit connectiu (síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos), etc. Es realitza un estudi clínic dels pacients, i intentem posar-nos en contacte amb centres de referència on es realitza l’estudi genètic de la seva malaltia amb la finalitat de poder confirmar genèticament el diagnòstic.

 

 

Informació malalties

Consells pràctics
Cures i tractaments dermatològics
Tècniques diagnòstiques